Růženin lom

Ještě nedávno činný, dnes postupně vegetací zarůstající lom na jižním úbočí vrchu Hády u Brna


Růženin lom na okraji Brna je takřka učebnicovým příkladem skutečnosti, že v přírodě lze alespoň zčásti napravit těžební jizvy, které člověk učinil, ba dokonce, že je možné dát lomům nový rozměr.

V lomu Hády a v Růženině lomu se dobýval vápenec v obrovských množstvích takřka po celé 20. století, přesně řečeno od r. 1911 do r. 1998. Předtím byly vápencové stráně využívány jako pastviny. V 90. letech 20. stol. bylo rozhodnuto, že těžba vápence v České republice bude probíhat jen v několika velkých lomech, Tím se "velká" devastace přírody sice koncentruje na několika málo místech, nicméně rozptýlené ničení malých vápencových ložisek s cennou přírodou ustalo. Jen podotkněme, že lom Hády a Růženin lom "malým" ložiskem rozhodně nebyl.

Společnost Českomoravský cement přistoupila v Růženině lomu k rekultivaci a přizvala si k tomu architektku Evu Wagnerovou, která současně také připravila plán na rekultivaci lomu Kamínka u Čebína. Při rekultivaci se aktivně angažovala také základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády. Jako jeden z hlavních cílů si rekultivace vytkla vytvořit podmínky pro pestrou přírodní mozaiku na dně lomu a využít přitom pramen vody, na který narazili těžaři.

Rekultivace začala r. 1996 poměrně hrozivým nájezdem bagrů a nákladních aut, takže mnozí okolní obyvatelé měli obavy o osud území. Nejdříve bylo zarovnáno dno, odvezeny z něj odpady, rozšířena stávající jezírka a ponechány ostrůvky vegetace, která se uchytila v popílku. Pak sem auta navezla vrstvu štěrku a na ní byla ručně rozprostřena vrstva půdy. Nepůvodní dřeviny - akát a topol - byly vykáceny. Je totiž známo, že pod tak agresívní dřevinou, jako je akát, téměř nic jiného nevyroste, o čemž by mohli vyprávět např. lidé z krajiny mezi Moravským Krumlovem a Znojmem.

Již 4 roky předtím byla v okolí lomu sbírána a pak vyseta semínka rostlin, o nichž se předpokládalo, že se v lomu uchytí. Jsou to rostliny vlhkomilné i suchomilné, což z lomu učinilo opravdu kontrastní unikát.

Podívejme se trochu do lomu očima botanika. Jeho oko je potěšeno. Lom je přímo učebnicovým příkladem sukcese, návratu k přírodnímu stavu. To, co například v lomu Kobyla v Českém krasu probíhalo desítky let bez zásahu člověka, tady pod Hády s lidskou dopomocí se daří v řádech roků.

V Růženině lomu lze najít např. pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides), zeměžluč spanilou (Centaurium pulchellum) a orchidej prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata). Dno lomu zaplňují tisíce exemplářů další ohrožené orchideje kruštíku bahenního (Epipactis palustris), který tu začal růst až v 50. letech 20. stol. a bylo mu  lhostejné, že místo pro existenci mu připravil vlastně člověk, nikoli příroda.  Z dalších rostlin najdeme v Růženině lomu hvězdnici chlumní (Aster amellus), hvězdnici zlatovlásek (Aster linosyris), vrbovku rozmarýnolistou (Epilobium dodonaei) a len tenkolistý (Linum tenuifolium).

Poněkud komicky působí vstup do lomu z jihu, neboť je opatřen masívní branou, v níž zeje díra, přičemž někdy je brána pootevřena. Pod bránou je často k vidění nepořádek všeho druhu (papíry, lahve, plechovky), a proto nápis Evropsky významná lokalita vévodící nad tím vším působí přinejmenším bizarně (stav z května 2014). A velmi zajímavá je skutečnost, že lom si oblíbili vyznavači opalování bez plavek, takže tu začala fungovat neoficiální FKK zóna. Mezi naháči se ale potuluje hodně lidí oblečených.

Ochranáři to však nevidí rádi, takže na cedulích se můžete dočíst, že dlouhodobý pobyt v lomu přírodě neprospívá, koupání v jezírkách, volný pohyb psů, vstup na suťová pole, sběr rostlin a živočichů a také míčové hry jsou zakázány. Po pravdě řečeno, i když mnozí zákaz koupání porušují, moc si v jezírkách nezaplavou. Mnozí návštěvníci si návrat do přírody představují jako návrat skládek a nepořádku, takže brněnští strážníci musí občas v lomu zasáhnout.
    
 Podle:

http://www.ceskefirmy.com/tiskove-zpravy/byvale-lomy-ceskomoravskeho-cementu-oceneny-za-rek/, 13. 11. 2013

http://botany.cz/cs/hady/, 16. 2. 2014

Naučné tabule v Růženině lomu, 25. 3. 2012

Umístění

GPS souřadnice

49°12'56.833"N, 16°40'17.761"E (brána do lomu)

Adresa

Brno-Maloměřice a Obřany
Brno 614 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Maloměřice
Nadmořská výška
310 m.n.m. (dno lomu)
Základní číselné údaje
Plocha dobývacího prostoru (měřeno po horní hraně lomu, nezahrnut sousední výše položený lom Hády): cca 6,47 ha. Plocha dna lomu: cca 2,46 ha.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší ("rozumnou") vlakovou stanicí je Brno hlavní nádraží, odkud jeďte městskou hromadnou dopravou. Nebo využijte stanici Brno - Židenice, kde ale většinou nezastavují rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávkou autobusů je Velká Klajdovka. Sem jezdí autobusy 78 a 82. Týž název má zastávka autobusů o 200 m dále u restaurace Velká Klajdovka, kam jezdí linky 201 a 202 z Brna - Židenic, žel. st. a také ze Staré Osady.

Také můžete využít autobusy č. 64 nebo 74 a přijet ze Staré Osady na konečnou zastávku Červený písek západně od lokality.

Příjezd osobním autem, parkování

Doporučujeme parkoviště nad restaurací Velká Klajdovka.

Také můžete přijet od města ulicí Kulkovou, která vede na východní straně nákladového nádraží Maloměřice, dojet po ní až na konečnou autobusu č. 64, 74 Červený písek a jet i dál do kopce a podle momentální situace a množství aut zde zaparkovat nedaleko od přírodní památky Kavky.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme zaparkovat v blízkosti konečné autobusů Červený písek. Bývá tu víc místa než na Velké Klajdovce.

Přístup pěšky

Od zastávky autobusů Velká Klajdovka jděte na velkou křižovatku ulic Jedovnická a Novolíšeňská tvaru T (Jedovnická je průjezdní, Novolíšeňská zde končí). Prodloužením Novolíšeňské ulice je silnička mířící pod Růženiným lomem vpravo přes závoru k přírodní památce Kavky. Po této silničce půjdete 750 m ke vstupu do lomu.

Od konečné zastávky autobusů Červený písek jděte po silnici v prodloužení směru jízdy busu. Po 500 metrech odbočte mírně vpravo na horší cestu a jděte po ní dalších 750 m ke vstupu do lomu.

Příjezd na kole, parkování kol

Příjezd na kole je možný buď od Velké Klajdovky nebo od konečné Červený písek. Silnička okolo lomu je sice horší kvality, ale je pro kola vhodná, silniční ale nedoporučujeme.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři s doprovodem zvládnou jízdu po silničce okolo lomu celkem dobře, v lomu se budou pohybovat jen s obtížemi.

Rady a tipy

Prohlédněte si stránky Pozemkového spolku Hády a podívejte se na jejich chov lam (www.lamacentrum.cz) poblíž přírodní památky Kavky.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu