Vodní tok Říčka

Říčka tvoří v jižní části Moravského krasu údolí oblíbené výletníky


Říčka pramení u hájenky s názvem Říčky u silnice Bukovinka - Pístovice na Drahanské vrchovině. Její tok je dlouhý 36 km. Protéká nejprve lučinatým údolím k silnici Hostěnice - Ochoz u Brna (ř. km 27,1), kde vstupuje na území Moravského krasu. Odtud až ke konečné autobusu č. 55 v Brně-Líšni se často zdejší místa uvádí pod názvem Mariánské údolí.

V této části toku je na Říčce vybudováno několik vodních nádrží, první zvaná Pod Hádkem nebo též Hádecký rybník je hned blízko posledně zmiňované silnice v ř. km 26,8. Říčka poté mine Hádeckou estavelu, což je mimořádně zajímavý hydrologický krasový jev. Za normálních vodních stavů Říčka tudy částečně mizí v krasovém podzemí. Za vysokých vodních stavů estavela funguje obráceně, voda tudy vyvěrá na povrch. Nicméně po většinu roku se v Hádecké estavele neděje nic zvláštního. O několik set metrů dále se v několika ponorech Říčka ztrácí v podzemí zcela (Hádecká propadání) a údolí je vodou zaplněno jen za velmi vysokých vodních stavů. Zde nalevo od osy údolí se nachází největší jeskynní systém jižní části Moravského krasu - Ochozská jeskyně, na pravé části údolí pak jeskyně Švédův stůl a také jeskyně Netopýrka. V ř. km 25,0 ústí do Říčky zprava Ochozský potok a současně se zleva připojuje suchý Kamenný žlíbek. Jím tekl kdysi Hostěnický potok, než si pod obcí Hostěnice našel cestu podzemím, mj. také Ochozskou jeskyní. Pokud některé vody Říčky či jejího přítoku zprava, Ochozského potoku, se dostaly v krasovém podloží až sem, pak vzápětí mizí ve štěrku posledního Hádeckého propadání. Poblíž soutoku Říčky a Ochozského potoka turisté vyhledávají atraktivní volně přístupnou jeskyni Pekárna.

Přibližně po 500 m se vody Říčky objevují na povrchu ve dvou vývěrech. Vody tečou kolem Kaprálova mlýna (skautské středisko), ranče v Prostředním mlýně a v několika zaklesnutých meandrech svižně spěchají k malé vodní nádrži u Bělkova mlýna v ř. km 21,8. Poté Říčka teče lesem mezi chráněnými územími U Staré vápenice a Hornek. Její vody se potom uklidňují hned ve třech vodních nádržích (U Muchovy boudy v ř. km 19,5, Pod Hrádkem v ř. km 18,5, U Kadlecova mlýna v ř. km 17,6. Všechny tři nádrže jsou vyhledávány k rekreaci a koupání, i když voda v nich zdaleka není ukázkově čistá. Přesto návštěvnost údolí je značná a podílí se na ní blízkost Brna, krásný meandrující tok a dvě významné lokality - Horákovský hrad na levém břehu a hradiště Staré Zámky u Líšně na břehu pravém. V ř. km 16,6 je u Říčky vybudováno velké parkoviště pro osobní automobily a současně je možné sem dojet městským autobusem č. 55.

V místě, kde je dnes restaurace Eldorádo, se konala před II. světovou válkou manifestace proti fašismu, kde vystoupil s projevem Klement Gottwald. Mírové manifestace se tu konaly i za dob socialismu. Do stran údolí vybíhaly přírodní tribuny. Dodnes zde můžeme vidět zbytky schodišť. Údolí v té době neslo název Gottwaldovo.

Potok dále teče do Podolí, odkud má údolí již nížinný charakter, Říčka je regulována, někdy se zde uvádí i pod názvem Zlatý potok, teče přes Bedřichovice, Šlapanice, Kobylnice, Sokolnice, Telnice a Měnín a ústí zprava do Litavy na ř. km 7,0.


Umístění

GPS souřadnice

49°17´16.44´'N , 16°50´07.68'´E (začátek údolí u hájenky Říčky)

49°16'03.68"N, 16°48'39.17"E (soutok Říčky a Malé Říčky)

49°14'55.02"N, 16°45'30.98"E (přepad hráze vodní nádrže Pod Hádkem)

49°14'35.46"N, 16°44'49.21"E (křižovatka cest pod jeskyní Pekárna)

49°13'15.29"N, 16°42'51.38"E (přepad vodní nádrže Muchova bouda)

49°12'12.17"N, 16°42' 57.18"E (stanice autobusů Mariánské údolí)

49°04'17.70"N, 16°41'34.10"E (ústí Říčky do Litavy jižně od obce Měnín)

Adresa

Račice-Pístovice (pramenná oblast), Měnín (soutok Litavy a Říčky) 628 00 Brno-Líšeň

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
RačiceOlšanyHostěniceOchoz u BrnaMokrá u BrnaHorákovLíšeňPodolí u BrnaBedřichoviceŠlapanice u BrnaPonětoviceKobylnice u BrnaSokolniceTelnice u BrnaMěnín
Nadmořská výška
453 m.n.m. (začátek údolí u hájovny Říčky), 392 m.n.m. (soutok Říčky a Malé Říčky), 353 m.n.m. (přepad hráze vodní nádrže Pod Hádkem), 350 m.n.m. (křižovatka cest pod jeskyní Pekárna), 280 m.n.m. (přepad vodní nádrže Muchova bouda), 253 m.n.m. (stanice autobusů Mariánské údolí), 184 m.n.m. (ústí Říčky do Litavy jižně od obce Měnín)
Základní číselné údaje
Tok Říčky má délku 36 km, plocha povodí je cca 91 km čtverečních.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Národní přírodní památka Jeskyně Pekárna Přírodní rezervace Velký Hornek Přírodní památka U Staré vápenice Přírodní rezervace Údolí Říčky

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice je Brno hlavní nádraží, odkud se do Brna-Líšně, na konečnou autobusu č. 55 nebo 58 dopravíte s jedním přestupem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobus č. 55, 151, zastávka Mariánské údolí, odtud pěšky po modré značce.
Autobus č. 58, konečná zastávka Líšeň, hřbitov, odtud pěšky po žluté značce.
Autobus č. 201, 202, zastávka Ochoz u Brna, Říčky, rozc., odtud pěšky po asfaltové silničce do údolí.
Autobus č. 202, 210, zastávka Ochoz u Brna, obecní úřad, odtud pěšky po modré značce.
Autobus č. 202, zastávka Ochoz, myslivna pod Hádkem, odtud pěšky po zelené značce ve směru toku dolů.
Autobus č. 202, zastávka Hostěnice, chaty, odtud po žluté značce k Hostěnickému propadání a pak dál do údolí
Autobus č. 701, zastávka Mokrá-Horákov, Mokrá, odtud po polní asfaltové cestě k Mokerské myslivně.

Příjezd osobním autem, parkování

     Větší parkoviště osobních aut jsou v Brně - Líšni při konečné zastávce autobusů 55 a 151 (naopak v Líšni u hřbitova je parkovacích míst zoufale málo) a při silnici Hostěnice - Ochoz je na louce placené parkoviště pod Hádkem. Do většiny míst při horním toku Říčky je pro motorová vozidla vjezd zakázán!

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

     Zájezdový autobus může parkovat na těchže místech jako osobní auta.

Přístup pěšky

     Říčka je bez problémů přístupná pěšky po celý rok. V ose údolí od ř. km 3,6 (soutok Říčky a Malé Říčky) až do Líšně vedou turistické značky. Příchod k Říčce doporučujeme například od zastávek autobusu 55 a 151 Mariánské údolí, č. 58 Líšeň, hřbitov, z Ochozu, z Hostěnic, nebo z Mokré.

Příjezd na kole, parkování kol

     Říčka je dobře přístupná na kole, nicméně v sezónních špičkách souběžný provoz cyklistů a pěších působí oběma skupinám problémy. Cyklisté by měli být ohleduplní k pěším. Je třeba se také připravit na to, že údolím vedou cesty s různými povrchy, takže nejlepší je zvolit horské kolo. Z příjezdových cest na vyhledávaný úsek proti proudu z Líšně doporučujeme silnici z Podolí, silnici z Brna-Líšně, nám. Karla IV. (zde pozor na automobilový provoz), lesní asfaltovou cestu z Horákova okolo Horákovské myslivny, lesní asfaltovou cestu z Mokré okolo Mokerské myslivny, lesní asfaltovou cestu jižně od Ochozu ke Kaprálovu mlýnu, silnici Hostěnice - Hádek - Ochoz (u Hádku je na louce oficiální parkoviště pro auta) a také lesní silnici severně od Pozořic přes lesní rozcestí Kalečník.
     Parkoviště pro kola nikde u Říčky není.

Poznámky pro vozíčkáře

     V části údolí mezi Líšní a Muchovou boudou byla vyznačena trasa pro vozíčkáře. Má asfaltový povrch a vozíčkáři se po něm dostanou dokonce i do lesních partií nad Muchovou boudou. Trasa vede po levém břehu.
     Dále pro vozíčkáře doporučujeme jízdu od Hádku po klidné asfaltové silničce loukami proti proudu na soutok Říčky a Malé Říčky.

Rady a tipy

     Pro děti je velmi přitažlivá zastávka Eldorádo s chovem domácích zvířátek, lanovými a dalšími atrakcemi a občerstvením cca 500 m od zastávky autobusů 55 a 151 směrem proti proudu. Je zde také parkoviště pro motorová vozidla, je ovšem placené. Kdo nechce platit, parkuje na točně autobusu č. 55.
     Kousek odtud, v bočním údolí naleznete rázovitou restauraci U Raka a kousek proti proudu Penzion a restauraci Kadlecův mlýn.
     Svérázným je také Prostřední mlýn s chovem koní, koz a s restaurací.
     Vodáky bude zajímat, zda je Říčka splavná. Odpověď zní ano, avšak jen krátce a po velmi dlouhých deštích a jen pro vyspělé vodáky. Plavba je pomalá kvůli častému přenášení spadlých stromů a kvůli přenášení hrází vodních děl. Jezdí se úsek mezi silnicí Ochoz - Hostěnice do Brna-Líšně.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu