Dobrá studně

Soliflukční proudy jako geologická památka na dobu ledovou, balvany a agrární terasy nad obcí Ochoz u Tišnova


Chráněné území Dobrá studně v katastru obce Ochoz u Tišnova je jedinečným dokladem, jak se v poměrně nedávné době choval půdní podklad v poslední době ledové. Na svazích tady docházelo při teplotách kolem nuly k půdotoku. Led a voda v půdě změnily její viskozitu z pevné hmoty na kašovitou. Půda se pak na svahu dala zvolna do pohybu. "Kaše" přitom unášela ze svahů Sýkoře i docela velké balvany. Odborným názvem se půdotok nazývá soliflukce. Jejím vlivem vznikly na svahu blízkého Sýkoře soliflukční proudy, soliflukční terasy a zamokřené deprese. Výškový rozdíl mezi nejvyššími místy a nejníže položenými místy soliflukčních proudů je asi 30 m. Nejmohutnější soliflukční proud na Dobré studni probíhá zhruba středem chráněného území od východu k západu, od lesa k polní cestě. Je až 110 metrů dlouhý a 50 m široký. V rámci České republiky je na této lokalitě zcela jedinečný fakt to, že soliflukce zde probíhala v geologické minulosti několikrát a že jednotlivé soliflukční proudy několika generací se překrývají anebo, že starší, částečně denudovaný (= odnesený) proud byl překryt, mladším, "čerstvějším".

Mezi jednotlivými proudy jsou mezery a tím se na Dobré studni střídají vhloubené a vypuklé tvary reliéfu. Z vypuklých často vystupují mohutné rulové balvany, které v minulosti vadily lidem při zemědělském obhospodařování a proto je často sbírali a nosili na meze či haldy. Jejich typické příklady uvádíme na fotografiích, další můžete vidět na zalesněném svahu směrem od Ochoze k Synalovským Kopaninám.

Vhloubené a vypuklé tvary se také odlišují vegetací.

Na sušších hřbítcích se zachovala vřesovištní lada s vřesem obecným (Calluna vulgaris), smilkou tuhou (Nardus stricta) a violkou psí (Viola canina). Pronikly sem i vzácné teplomilné druhy devaterník penízkovitý (Heliantherum nummularium), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), lomikámen zrnitý (Saxifraga granulata). Roste tu i ještě vzácnější vstavač kukačka (Orchis morio). Právě skupiny rostlin vřesovištních lad zasluhují na Dobré studni nejvyšší pozornost a ochranu.

V níže položených částech přírodní památky soliflukční proudy vytvořily několik depresí s plochým dnem porostlým trsy sítiny.

Různé popisy lokality od sebe vzájemně opisují domněnku, že na Dobré studni se vyskytuje vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Jediná výzkumná zpráva, která je k dispozici a z níž čerpá náš web, je z roku 2001. Ta jeho výskyt v poměrně podrobném botanickém výčtu neuvádí, ale zároveň nepopírá, že by se tu v budoucnu nemohl vyskytovat.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1464, 12. 4. 2015


Umístění

GPS souřadnice

49°26'0.181"N, 16°23'46.762"E (přibližný střed chráněného území)

Adresa

Ochoz u Tišnova 679 23

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Ochoz u Tišnova
Nadmořská výška
450 m.n.m.- 494 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní památky je 13,2 ha. Vyhlášena byla r. 1991.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Dobrá studně

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Doubravník a leží na trati Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou. Lépe je ale jet vlakem do Tišnova a odtud pokračovat autobusovým spojením.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Ochozu (u Tišnova) jezdí autobusová linka 340 na trase Lomnice - Synalov - Běleč - Doubravník. V pracovní dny se sem dostanete celkem snadno (do Lomnice jezdí autobusy z Tišnova), v nepracovní dny sem jedou z Lomnice tři spoje denně. Ty ale končí v Křeptově, nepokračují do Doubravníku, takže v sobotu a v neděli se  směrem z Doubravníku do Synalova autobusem nedostanete.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto zaparkujte v Ochozu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus lze zaprkovat v Ochozu.

Přístup pěšky

Z Ochozu jděte po žluté značce cca 400 m severovýchodním směrem do kopce na jižní okraj chráněného území.

Příjezd na kole, parkování kol

Ochozem prochází dálková cyklotrasa č. 1 Praha - Brno. Z ní můžete odbočit tak, jak uvádíme přístup pro pěší. Polní cesta je sjízdná jen pro horská kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře je Dobrá studně nedosažitelná.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu