Jeskyně Šipka

Jedna z nejvýznamnějších evropských archeologických lokalit


Ve flyšovém pásmu Západních Karpat  se nacházejí ostrůvky vápenců z období jury, z nichž některé jsou těženy pro průmyslové účely. Tento případ se týká i města Štramberk na úbočí Moravskoslezských Beskyd. Zdejší vápenec z vrchu Kotouč se stal jednou ze základních surovin průmyslového rozvoje Ostravska. Sloužil jednak jako stavební surovina, jednak jako surovina, kterou se naplňovaly pece při tavbě železné rudy. Je tomu tak dodnes, lom ve Štramberku je aktivní a z vrcholu Kotouč uřízl jeho podstatnou část.

Při těžbě občas došlo k odkrytí krasových dutin, ale nejvýznamnější krasová dutina, jeskyně Šipka, která je přivrácená k městu Štramberk, nebyla odkryta těžbou ve velkolomu. Zdejší archeologické nálezy mimořádného významu jsou mj. příčinou faktu, že těžaři vzhledem k vyhlášené ochraně vrchu Kotouč, musejí vápenec dobývat mimo chráněné území.

Jeskyni v geologické minulosti vyhloubil potok, který obtékal vrch Kotouč. Krápníkovou výzdobu jistě obsahovala, ale ta byla vzhledem ke snadné dostupnosti lokality zcela zničena lidmi.

Jeskyně Šipka dlouho nebudila zájem badatelů, byla zanesena sedimenty. Je vlastně jen zbytkem větší jeskynní soustavy, dnes ji tvoří mohutný 8 m široký, 4 m vysoký, k severu otevřený portál, zřícená síň a 60 m chodeb. Nižší chodba se jmenuje Jezevčí, vyšší Krápníková.

Na konci 19. stol. v nedalekém Novém Jičíně učil na gymnáziu Karel Jaroslav Maška. Ten r. 1879 zahájil průzkum sedimentů v jeskyni. Nálezy, které učinil, proslavily jeskyni i jeho jako objevitele senzačním způsobem. Byly nalezeny kosterní fragmenty jeskynního medvěda, srstnatého nosorožce, jeskynního lva, hyeny a dalších, ale především doklady o osídlení jeskyně neandertálským člověkem, a to 24 let předtím, než bylo objeveno jiné, později slavné naleziště v německém Neanderthalu, tedy ještě před tím, než nálezy vyhynulých současníků Homo sapiens vůbec byly pojmenovány. Proslulým se především stal 40 000 let starý zlomek čelisti neandertálského dítěte, dále pak zbytky ohniště a kamenné nástroje.

Nález čelisti byl učiněn v sedimentech v hloubce přes 1 m asi 12 m od ústí Jezevčí chodby.

Karel Jaroslav Maška přinesl vědeckému světu nejen doklady o starém osídlení neandrtálci, ale dokázal dalšími nálezy, že jeskyně byla osídlena i v mladších obdobích. Nalezl kamenné a kostěné předměty a ohniště z mladšího a pozdního paleolitu a předměty z doby bronzové. Přesto se zdá, že spíše než lidem sloužila jeskyně jako úkryt zvířatům.

Je obrovskou škodou, že šipecká čelist shořela při požáru mikulovského zámku na konci 2. světové války. R. 1922 byla nad jeskyni umístěna pamětní deska K. J. Mašky, jejímž autorem byl malíř a sochař František Juráň (1870-1939).  
    
Podle:

Zajíček, P. (2010): Jeskyně České republiky, Academia Praha, s. 144

http://www.archeolog.cz/lokalita/stramberk-jeskyne-sipka/42, 14. 1. 2014
Umístění

GPS souřadnice

49°35'15.078"N, 18°7'8.897"E

Adresa

Štramberk 742 66

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Štramberk
Nadmořská výška
455 m.n.m.
Základní číselné údaje
Objev Šipecké čelisti učinil Karel Jaroslav Maška dne 16. 8. 1880. Nález má stáří asi 40 000 let.
Kategorie chráněného území
Národní přírodní památka Šipka

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Štramberk na trati Studénka - Veřovice. Jezdí sem místní vlaky, jimiž lze cestovat např. po výstupu z rychlíku ve Studénce (trať Praha - Olomouc - Ostrava - Bohumín).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávka autobusů se jmenuje Štramberk, restaurace Prosek. Je to poblíž ZŠ, odkud se vchází do lesa, v němž najdete jeskyni. Jezdí sem spoje z Kopřivnice, Příbora a Nového Jičína.

Příjezd osobním autem, parkování

Město Štramberk je hojně turisticky navštěvované a v centru nemá dost parkovacích míst. Pokud chcete navštívit jeskyni Šipka, ke které se vychází od základní školy v ulici Záuličí, zkuste dvě parkoviště v místech, kde se ulice Záuličí větví na dvě jednosměrky (jedna z možností je 49°35'7.988"N, 18°7'27.698"E). Pokud neuspějete, můžete zkusit poněkud dobrodružné parkování v úzkých uličkách města anebo vsadit na jistotu a parkovat pod městem severně od centra (49°35'44.288"N, 18°6'56.461"E) a spokojit se s faktem, že do města budete ostře a poměrně namáhavě stoupat pěšinou.


Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobusy mají vyhrazené plochy v ulici Záuličí v místech, kde se u ZŠ větví na jednosměrky.

Přístup pěšky

Ze žst Štramberk: Jděte ulicí k centru města na severozápad cca 1 km a na vrcholu stoupání u základní školy odbočte vlevo do lesa po naučné stezce. Pokud po vstupu do lesních partií váháte, který směr z mnoha cest zvoli, pak volte mírně stoupající cestu vpravo. Celkem asi 1,4 km.

Z Náměstí:  jděte pod Náměstí na začátek ulice Záuličí a tou až na vrchol stoupání k ZŠ. Zde do lesa vpravo a po vstupu do lesa opět vpravo po naučné stezce. Celkem asi 900 m.

Příjezd na kole, parkování kol

Jezdit na kole k jeskyni Šipka nedoporučujeme. Kola hlídejte v prostoru u ZŠ.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře není jeskyně Šipka dostupná.

Rady a tipy

Na pamětihodnosti a přírodu Štramberka doporučujeme vyhradit si jeden až dva dny.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu