Hynčicovy skály

Slepencové skály, geologický a botanický skvost přímo na hranici mezi Českou vysočinou a Karpaty, navíc s vynikajícím výhledem a starými agrárními valy


Přírodní památku Hynčicovy skály tvoří nepatrné území asi 20 m vysokých slepencových skalních výběžků a jejich vrcholových plošin, které jsou porostlé vzácnou květenou. Skály vybíhají z okraje Drahanské vrchoviny do Dyjskosvrateckého úvalu východně od obce Viničné Šumice přímo na geologické hranici mezi Českým masívem a Karpaty. Ačkoli skály najdete v hustě osídlené krajině s mnoha komunikacemi a sídly, jen málokdo si jich všimne. Jsou totiž pohledově nenápadné, částečně ukryty v lese, částečně za průmysovým areálem, který je od blízké silnice oddělen plotem. Právě plot a poměrně obtížná přístupnost činí z Hynčicových skal pojem, o němž se všeobecně málo ví. Je to možná dobře.

Slepenec je horninou z období karbonu, přesněji řečeno z období kulmu, v Drahanské vrchovině naprosto běžnou. O jeho výskytu jinde se můžete přesvědčit např. při cestě z Pozořic na Vildenberk nebo v lomu Panská skála u Habrovan. Oba dva tyto výskyty byly odkryty člověkem, Hynčicovy skály nabízejí odkryv přirozený. Tedy alespoň částečně.

Dříve měla skála údajně tvar sloupů. Část z ní ale byla začátkem 20. stol. odtěžena pro získání stavebního kamene, takže dnes má charakter nesouvislé stěny.  Je porostlá dole stromy a keři, na temeni pak keři a bylinami. Ze stromů pod skalou nebo na svazích určitě poznáte např. tyto druhy: habr obecný (Carpinus betulus), líska obecná (Corilnus avellana), dub zimní (Quercus petrea), jilm ladní (Ulmus minor), třešeň ptačí (Cerasus avium), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), břek obecný (Sorbus torminalis), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus) či jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Keře jsou zastoupeny těmito druhy: růže šípková (Rosa canina),  třešeň křovitá (Cerasus fruticosa), trnka obecná (Prunus spinosa), skalník obecný (Cotoneaster integerrimus), hloh obecný (Crataegu laevigata), hloh jednosemenný (Crataegus monogina), brslen evropský (Euonymus verrucosa), řešetlák počestivý (Rhamnus catharticus),  dřín obecný (Cornus mas), svída krvavá (Swida sanquinea) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare).

Jako na mnoha místech jižní Moravy se mezi původní dřeviny dostává mnoho invazivních druhů. Zde ochranáři neradi vidí trnovník akát (Robinia pseudoacacia), bez černý (Sambucus nigra) a pámelník bílý (Symphoricarpos rivularis).

Když už se vydáte poměrně krkolomným terénem mezi skalami od silnice k vrcholu, patrně budete hledat hlavní důvod ochrany území. Jsou jím překrásné rostliny kosatec pestrý (Iris variegata) a "vousatá" tráva kavyl sličný (Stipa pulcherrima). Jistě zde najdete i další druhy rostlin.

Nahoře se můžete kochat nebývale pěkným výhledem do oblasti Dyjskosvrateckého úvalu (vpravo) a Vyškovské brány (vlevo). Dole pod skalami si můžete všimnout několika zachovaných kamenných agrárních valů, které ohraničovaly v minulosti pozemky.

Můžeme jen doufat, že vandaly nenapadne vzácné porosty ničit, zahrádkáře brát si je k výsadbě například k chatám nebo že někoho nenapadne pozemky nad skalami či na nich zemědělsky obdělávat, např. rozorat.

Podle:

http://www.vinicne-sumice.cz/o-obci/priroda-a-krajina/hyncicovy-skaly/, 10. 3. 2014

http://cervenobili.cz/8432/hyncicovy-skaly/, 10. 3. 2014

http://brnensky.denik.cz/serialy/skalnatym-a-slunnym-svahum-vladne-netresk-20120330.html, 10. 3. 2014


Umístění

GPS souřadnice

49°13'1.975"N, 16°50'15.068"E

Adresa

Viničné Šumice 664 06

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Viničné Šumice
Nadmořská výška
325 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 0,13 ha. Vyhlášeno bylo r. 1979.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Hynčicovy skály

Přístup

Příjezd vlakem

Přes blízký Rousínov sice vede železniční trať Brno - Přerov, ale na ní není zaveden provoz osobních vlaků a rychlíky v Rousínově nezastavují. Proto se do blízkých Viničných Šumic dostanete jedině autobusem, a to z Brna.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do blízkých Viničných Šumic jezdí z Brna, zastávka Úzká (u Tesca blízko hlavního nádraží) autobus č. 702 s hustou frekvencí spojů v pracovní dny, přibližně po hodině o víkendu. Vystupte v zástávce Viničné Šumice, obecní úřad.

Nebo doporučujeme jet některou z autobusových linek do Rousínova (např. 602 Brno - Rousínov - Bučovice, 107 Brno - Rousínov - Vyškov - obě provoz po celý týden) a zde přestoupit na linku 731 Rousínov - Habrovany - Olšany. Vystupte na zastávce Rousínov, Vítovice. O víkendu je frekvence spojů nízká.

Příjezd osobním autem, parkování

Lze přijet po místní silnici Viničné Šumice - Vítovice. Parkování je možné u turistického odpočívadla.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Platí totéž co pro osobní auta. Ovšem silnice pod Hynčicovými skalami je velmi úzká.

Přístup pěšky

Od místa parkování pod skalami jděte podél plotu a pak zahněte doleva. Výstup nahoru je poněkud dobrodružný.

Můžete též jít po žluté turistické značce Vítovice - Nad Vinohrady a ke skalám sestoupit shora. Půjdete ale přes soukromé pozemky.

Příjezd na kole, parkování kol

Po silnici pod skalami vede cyklotrasa 5137 s příjemným, zastřešeným odpočinkovým místem. S kolem se nahoru vyjet v žádném případě nedá.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře je terén Hynčicových skal nedostupný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu