Dva pískovcové lomy u Spešova

Zajímavá krajinná scenérie u jednoho zatopeného a u druhého "suchého" lomu poblíž Blanska


Do krajiny severně od Blanska rádi chodí geologové a milovníci opuštěných lomů. Až sem totiž zasahuje "jazyk" České tabule. V období druhohor, přesně řečeno v křídě toto území bylo pod hladinou mořského zálivu, v němž se usazovaly pískovce a opuky.  Geologicky se zdejší území nazývá Blanenský prolom, který je tektonicky ohraničen na západě i na východě. Lomy u Spešova odkrývají profil křídovými sedimenty tohoto prolomu. Naleznete tu pískovce perucko - korycanského souvrství a opuky bělohorského souvrství. Ani v suchém ani v zatopeném lomu se již netěží. Jsou oba přístupné, přesto však dbejte osobní bezpečnosti.

Lomy dříve, ještě do 90 let 20. stol. sloužily pro těžbu stavebního a slévárenského písku. Z dřívějších několika lomů severně od Blanska je aktivní pouze lom v Dolní Lhotě.

Podle:

http://www.miroslavbedan.webz.cz/topic1/, 10. 10. 2015

 


Umístění

GPS souřadnice

49°23'29.793"N, 16°37'20.222"E (lom blíže ke Spešovu)

49°23'24.148"N, 16°37'12.892"E (lom zatopený, vzdálenější od Spešova)

Adresa

Dolní Lhota
Blansko, Spešov 678 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Spešov, Dolní Lhota
Nadmořská výška
292 m.n.m. - 335 m.n.m.
Základní číselné údaje
"Suchý" lom zaujímá plochu asi 1,4 ha, zatopená plocha ve druhém lomu zaujímá asi 0,3 ha.

Přístup

Příjezd vlakem

Poblíž Spešova vede sice železniční trať Brno - Česká Třebová, zastávka je ale ve 2 km vzdálené Dolní Lhotě. Doporučujeme vystoupit v Blansku nebo v Rájci-Jestřebí a pokračovat autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte autobusovou linkou 235 Blansko - Rájec-Jestřebí - Lomnice a vystupte na zastávce Spešov.

Příjezd osobním autem, parkování

Ve Spešově jeďte do středu obce, který neleží při hlavní silnici. Pak jeďte proti proudu potoka. Nejeďte proti toku ke koupališti, nýbrž vlevo do mírného kopce a vůz nechte stát na okraji lomu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus zaparkujte ve středu Spešova a dál jděte pěšky.

Přístup pěšky

Z autobusové zastávky jděte proti proudu potoka. Dál viz popis cesty autem. "Suchý" lom je situován hned za obcí vlevo, zatopený kousek dál vpravo za ním.

Příjezd na kole, parkování kol

Viz popis pro cestu pěšky.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář musí dojet autem podle popisu pro auta a dál pokračovat jedině s doprovodem. Přes lom vede jen lesní cesta.

Rady a tipy

V letním vedru doporučujeme využít služeb místního koupaliště nebo vyrazit na poněkud netradiční rozhlednu.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu