Josefovské údolí

Údolí dominuje prvořadá technická památka huť Františka, okolí je národní přírodní rezervací s jeskyněmi, krasovými jevy a krásnými lesy


Josefovské údolí je hlavním cílem turistů ve střední části Moravského krasu. Nazývá se tak dolní část údolí Křtinského potoka, který zde nejdříve teče po vápencovém podloží, poté opouští kras a teče po podloží brněnské vyvřeliny. Údolí je asi 4 km dlouhé, potok se v něm klikatí ve dvou zaklesnutých meandrech. Výškový rozdíl mezi dnem údolí a okolními kopci činí až 250 metrů. Údolí má strmé, často skalnaté svahy, na nichž rostou lesy blízké přirozenému stavu – tedy s hojností buků, habrů s příměsí jedle. Na osluněných skalách exponovaných k jihu mohou letní teploty půdy dosahovat i 80°C, takže tam najdeme dřínové doubravy a někde i vzácná rostlinná společenstva skalních stepí. Dříve se nechtělo nikomu nepřístupné lesy mezi skalami těžit, pak začaly být porosty chráněny jako národní přírodní rezervace. Ve svazích údolí v krasových horninách jsou četné jeskyně (např. Jáchymka, Nad Švýcárnou, jejich celkový počet jde do desítek), z levé strany údolí proudí jeden z místních přítoků nasycen roztokem kalcitu, takže tvoří zajímavou travertinovou kaskádu.

Ovšem pravým magnetem Josefovského údolí je fakt, že v okolí se všude těžila železná ruda, které se zde od nepaměti zpracovávala. Pod osadou Josefov se zachovala část budov bývalé huti Františka. K vidění je tu nesmírně zajímavé muzeum s modely zpracování železa, bývalá vysoká pec a několik funkčních starověkých pecí, které ožívají ve dnech, kdy tu skupina nadšenců provádí experimentální tavby.

Nad hutí Františka ve směru proti proudu turisté ještě najdou vývěry Jedovnického potoka, pomník Josefa Pelíška a monumentální vchod do jeskyně Býčí skála.


Umístění

GPS souřadnice

49°18'30.213"N, 16°41'22.387"E

Adresa

Adamov 679 04

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
AdamovHabrůvkaOlomučanyBabice nad Svitavou
Nadmořská výška
250 m.n.m. (vjezd do údolí v Adamově), 302 m.n.m. (křižovatka v Josefově)
Základní číselné údaje
Délka údolí asi 4 km, hloubka až 200 m.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Národní přírodní rezervace Býčí skála

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávkou je Adamov zastávka, odkud vede modrá turistická značka.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobus číslo 157 jezdící na lince Adamov - Vyškov jede celým údolím, kde má ve směru od Adamova tyto zastávky: Adamov, Karlov, pak Habrůvka, Josefov, což je zastávka u huti Františka a pak Habrůvka, Josefov, rozcestí, což je zastávka poblíž vývěrů Jedovnického potoka.

Příjezd osobním autem, parkování

S osobním autem lze parkovat nejlépe u huti Františka nebo na křižovatce v dolním konci Josefova. Nikde ovšem nejsou oficiální parkoviště.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdový autobus může parkovat na stejných místech jako osobní automobily, ale nikde se nejedná o oficiální parkoviště, takže řidič může mít s parkováním potíže.

Přístup pěšky

Údolím vede modrá turistická značka mezi Adamovem a jeskyní Býčí skála. Její průběh je volen velmi citlivě, nevede po silnici a přitom spojuje téměř všechna zajímavá místa v údolí.

Příjezd na kole, parkování kol

Údolím vede po silnici III. třídy cyklotrasa č. 5077.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři údolí mohou projet po silnici. Na lesní komunikace a pěšiny se ale nedostanou.

Rady a tipy

Doporučujeme údolí celé v klidu projít po modré značce pěšky nebo si udělat pěší výlet Josefov – Máchův pomník Palouk U Srnce Huť Františka - Josefov

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu