U Nového hradu

Přirozené lesní porosty v prudkých stráních nad Svitavou mezi Blanskem a Adamovem


Výrazný hřbet s Novým hradem a jeho okolím nad meandrem řeky Svitavy mezi Blanskem a Adamovem je přírodní rezervací. Území je geologicky tvořeno brněnskou vyvřelinou, která nedaleko odsud východně sousedí s vápenci Moravského krasu. Řeka Svitava pod Nový hradem tvoří romantické, hluboké údolí. Hřbet, na němž stojí Nový hrad, vybíhá k západu, čímž tvoří překážku pro vody Svitavy, řeka jej malebně obtéká. Pod hřbetem vede silnice druhé třídy Blansko - Lipůvka, která hustým provozem poněkud narušuje přírodní ráz údolí a hřbetu. Krajinářsky půvabné části údolí směrem k jihu, tj. k Adamovu, se ale tato frekventovaná tepna vyhýbá. Vede tu i železnice Česká Třebová - Brno, jejíž stavitelé museli terénně náročný úsek řešit stavbou tunelů, pod Novým hradem vedou hned dva, pro každý směr jízdy jeden.

V rezervaci rostou především listnaté lesy, které existují na své lokalitě již dlouho v nezměněném složení a podobě a tudíž jsou velmi cenné. Převládá zde starý porost s bukem, habrem, javorem klenem a mléčem a také lípou. V jižní části převládají duby a habry. Stromy rostou často v extrémně prudkých svazích, což je možná v minulosti zachránilo před bezohlednou těžbou. V rezervaci v bylinném podrostu roste vzácná lilie zlatohlavá  (Lilium martagon).

V chráněném území žijí např. mlok skvrnitý, ještěrka obecná, slepýš křehký, běžné druhy ptáků, zejména dravců, několik druhů netopýrů. 

V rezervaci se nachází kolem 50 ploch, kde pedagogové a studenti Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity studují vývoj lesních společenstev.

Turisté území rezervace mohou navštívit po trase červené značky, pokud jdou od řeky Svitavy na Nový hrad.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=615, 25. 10. 2013

http://www.adamov.cz/turistika/priroda/priroda-novy-hrad, 25. 10. 2013

Informační tabule pod Novým hradem, 16. 9. 2012


Umístění

GPS souřadnice

49°19'32.56"N, 16°38'18.97"E (přibližný střed území)

Adresa

Olomučany 678 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Olomučany
Nadmořská výška
260 m.n.m. (u řeky Svitavy) - 420 m.n.m. (u Nového hradu)
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 44,6 ha. Vyhlášeno bylo r. 1975.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace U Nového hradu

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší vlaková zastávka jižně od rezervace je na trati Brno - Česká Třebová a jmenuje se Adamov zastávka. Zde zastavují jen osobní vlaky. Pak pokračujte pěšky.

Nejbližší vlaková zastávka severně od rezervace je na trati Brno - Česká Třebová a jmenuje se Blansko. Zde zastavují osobní vlaky i rychlíky. Pak pokračujte pěšky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Adamova lze přijet i autobusem od Vyškova, linka 157. Vystupte na zastávce s názvem Adamov, železniční zastávka. Pokud zvolíte jako nástupní místo k výletu k Novému hradu Blansko, pak vystupte z autobusu na uzlovém místě, tj. v Blansku na autobusovém nádraží. Zajímavý výlet k Novému hradu lze podniknout z Olomučan. Z linky 230 vedené z Blanska vystupte na zastávce Olomučany, točna.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem lze přijet pod Nový hrad po silnici II/374. U řeky Svitavy lze v omezeném počtu parkovat a pak se vydat po turistické cestě vzhůru přes rezervaci k hradu. Výlet do okolí Nového hradu lze začít i v Blansku, Adamově nebo v Olomučanech.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může parkovat podobně jako osobní auto, jen pod hradem u řeky Svitavy je málo místa.

Přístup pěšky

Dolní část rezervace zabíhá až k silnici u řeky Svitavy, tamodtud si ji můžete prohlédnout. Většina turistů si ale Nový hrad spojuje nikoli s přírodní rezervací, ale s hradem, který v ní leží, proto popisujeme přístup shodně s heslem Nový hrad u Adamova.

Od silnice II/374 u řeky Svitavy: strmě vzhůru do kopce ke hradu asi 1,5 km po červené značce. Zde uvidíte podstatnou část "svahové" části rezervace.

Z Adamova, železniční zastávky: jděte na nám. Práce, odtud po zelené značce nejprve podél řeky Svitavy a pak prudkým stoupáním ke hradu, samotný příchod ke hradnímu areálu a dál rezervací je po značce červené. Celkem asi 4 km.

Z Blanska, žst: podél řeky Svitavy nejdříve po zelené značce k jihu po frekventované silnici II. třídy, pak stále po zelené značce k jihu přes Čertův hrádek, poslední metry po značce červené. Celkem asi 5 km.

Z Olomučan: vystupte z autobusu na zastávce Olomučany, točna nebo zde zaparkujte auto. Odsud vede na hrad a k rezervaci lesní silnice, přičemž po většinu cesty je ještě značena červeně. Na rozdíl od předchozích přístupových cest tato silnice nemá příkrá stoupání a tak se hodí i pro méně trénované jedince, vozíčkáře nebo rodiny s kočárkem. Celkem po silnici asi 3,8 km, pokud si cestou ještě (přesně podle průběhu červené značky) zajdete k Máchovu pomníku, pak 4,5 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Poblíž horní části rezervace vede cyklotrasa 5119.

Z přístupových cest pro cyklisty se jako nejlepší jeví lesní silnice příjemného profilu od horního konce Olomučan. Lze ale přijet také od Adamova podél řeky a následným prudkým stoupáním po lesní silnici ke hradu. Ale také můžete jet po lesní asfaltce podél dolní části rezervace podél Svitavy po cyklotrase č. 5 (Jantarová stezka).

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář s doprovodem může přijet od horního konce Olomučan. Přístupové cesty středem rezervace od silnice II/374 po červené značce nebo od Adamova po zelené značce nezvládne. Dolní část rezervace může ale v poklidu obdivovat, pokud zaparkuje auto u silnice II/374 pod Novým hradem a pojede na jih po lesní asfaltce do Adamova, což je úsek, který je krajinářsky nádherný, bez provozu aut a zvládne ho každý vozíčkář i bez doprovodu.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu