Jasan ztepilý v Dolní Lipové

Mohutný památný strom při stezce z Dolní Lipové na Šerák


Jasan ztepilý nad kostelem v Lipové-lázních je mohutným životaschopným stromem. Má pozoruhodný svalovitý kmen a výrazné plazivé kořeny. Je příkladem skutečnosti, že naši předkové v Lipové a okolí měli cit pro krajinu a při potřebě získávání zemědělské půdy nekáceli les bezhlavě, ale že části ponechávali jako porost na mezích nebo jako remízky a zvláště velké stromy nechali žít. Stáří jasanu nad kostelem se odhaduje na 200 let.

Zatímco jasan roste těsně u kostela, ještě v intravilánu obce, za dalším hezkým stromem je třeba vyšlápnout si po zelené značce k jihu do kopce asi 800 m. Zde najdete Smrk Na Miroslavi.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=6819, 15. 12. 2015


Umístění

GPS souřadnice

50°13'30.058"N, 17°7'48.132"E

Adresa

Lipová-lázně 790 61

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Dolní Lipová
Nadmořská výška
512 m.n.m.
Základní číselné údaje
Výška 23 m Obvod 364 cm Památným stromem vyhlášen r. 1982.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Jeseníky Památný strom Jasan nad kostelem

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do stanice Lipová-lázně na železniční trati Šumperk - Hanušovice - Jeseník. V Lipové-lázních je z této trati odbočka do Javorníku.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Lipové-lázní jezdí dálkové autobusy z Prahy. Brna, Hradce Králové a místní autobusy z Jeseníku. Nejbližší zastávka se jmenuje Lipová-lázně, kostel.

Příjezd osobním autem, parkování

Možnost parkování je v Lipové-lázních u kostela.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Možnost parkování je v Lipové-lázních u kostela. Pokud byste tu neměli štěstí, můžete zajet k železniční stanici.

Přístup pěšky

Strom roste cca 40 m nad pravým břehem Staříče, u zeleně značené turistické cesty odbočující nad kostelem k rekreačnímu areálu na Miroslavi. Zelená značka pak pokračuje vzhůru a je možno tudy vystoupit až na Šerák (další část cesty po žluté).

Příjezd na kole, parkování kol

Strom roste u cesty, která odbočuje z dálkové cyklotrasy č. 53 vedené obcí podél potoka.

Poznámky pro vozíčkáře

Asfaltová cesta sjízdná pro vozíčkáře je velmi blízko, jen asi 30 m. Aby vozíčkář skutečně strom naplno viděl, musí poslední metry překonat za pomoci doprovodu.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu