Mlýnský rybník v Suchomastech

Vodní plocha na Suchomastském potoce, pravostranném přítoku Litavky


Mlýnský rybník v Suchomastech je nádherným krajinotvorným prvkem obce. Má tvar přibližného obdélníku s jedním zakulaceným "rohem". Ze dvou stran je možno jej objet po hrázi  po silnici, či obejít po chodníku, na dalších dvou stranách vedou pěšiny lemované nově vysázenými stromky a také dřevěnými plastikami.

Redakci není známo datum založení rybníku ani budovy mlýna. V ní probíhají občasné výstavy místních aktivních chovatelů.

Rybník v Suchomastech má zajímavou atmosféru díky kruhovému ostrůvku, kterému dominuje vrba a dřevěná plastika vodníka. Majitelem vodní plochy je obec.

Nad rybníkem v domě označeném pamětní deskou kdysi žila rodina, kde byl jako chlapec vychováván budoucí novinář František Cajthaml-Liberté.

V rybníku nebylo možno nikdy možné provozování vodních sportů a koupání vzhledem ke znečištěné vodě. Obec na dlouhou dobu nechala rybník vypustit a pak získala finance z Operačního programu životní prostředí na odtěžení splavenin ze dna rybníka a na jejich deponování na jiné místo.

Dne 1. července 2009 se stala obec svědkem nebývalé meteorologické události. Rybník v tu dobu byl ještě zcela bez vody. Během přívalového deště  se během krátké doby zcela naplnil. Rozvodněný Suchomastský potok učinil značné problémy v Bykoši, v Suchomastech, v Malečkově a Havlíčkově mlýně i ve vápence Čertovy schody. Zatímco normální průtok v Suchomastech činí 43 litrů za sekundu, průtok za kulminace dne 1. 7. 2009 činil pravděpodobně 15 až 20 metrů krychlových za sekundu, tj. až 465 krát více.

Jisté je, že odtěžení splavenin ze dna rybníka životnímu prostředí v obci velmi pomohlo. Rybník má poměrně čistou vodu, která je vhodná i ke koupání. Úprava břehů ale těmto radovánkám příliš nenahrává, vstup do vody po betonových panelech je poměrně strmý. 

Vichřice na podzim 2017 zničila vrbu na ostrůvku.

Podle: 

Obzor, internetová verze informačního časopisu obce Tmaň, číslo 8/2009


Umístění

GPS souřadnice

49°53'45.041"N, 14°3'37.878"E (hráz)

Adresa

Suchomasty 267 22

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Suchomasty
Nadmořská výška
344 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rybník zaujímá plochu 0,961 ha. Ostrůvek má plochu asi 160 metrů čtverečních.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český kras

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí, kam obvykle jezdí turisté, pokud se chtějí dostat do Suchomast, je Beroun. Odtud lze pokračovat pěšky 8 km po silnici okolo Koněpruských jeskyň nebo autobusem. 

Poněkud blíž (6 km pěšky po silnici) je to ze železniční zastávky Všeradice (na místní trati Zadní Třebaň - Lochovice), kde však je nutno počítat s jedním přestupem v Zadní Třebáni, jedete-li z Prahy nebo dokonce se dvěma přestupy (ve Zdicích a Lochovicích), jedete-li ze západu Čech.

Někdy turisté do Suchomast chodí ze železniční zastávky Králův Dvůr (7 km většinou po silnici, mezi Havlíčkovým mlýnem a kostelem sv. Jiří u Tmaně neznačená zkratka lesem).

A konečně lze využít železniční stanici Zdice (odtud pěšky po silnici přes Chodouň a Málkov 7,5 km).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do obce Suchomasty je autobusové spojení v pracovní dny celkem slušné, avšak o víkendech sem jedou autobusy jen zřídka.

Příjezd osobním autem, parkování

Osobní auto zaparkujte v Suchomastech u obecního úřadu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdový autobus může parkovat u obecního úřadu.

Přístup pěšky

Do Suchomast nevede žádná turistická značka. 

Od autobusové zastávky se vydejte ve směru na Vinařice a brzy rybník uvidíte.

Příjezd na kole, parkování kol

Rybník je ve středu obce, vede okolo něj silnice, takže je pro kola přístupný naprosto pohodlně.       

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři se mohou dostat k okraji rybníka cestou vedoucí od hráze - od obecního úřadu.

Rady a tipy

     

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu