Naleziště konikleců u obce Suchomasty

Poměrně bohaté botanické "úlovky" najdete na stráni v bývalém třešňovém sadu.


V Českém krasu roste velké množství druhů vzácných a ohrožených rostlin. Obec Suchomasty jejich výskytem zrovna neoplývá, leží na okraji krasového území a její okolí je víceméně zemědělskou krajinou. Pole jsou ale místy přerušena vyvýšeninami, které se zemědělcům obvykle nechtělo rozorávat. Anebo jsou zmiňované vyvýšeniny natolik strmé, že je technika ani nezdolala. Jedna z takových bezejmenných vyvýšenin se nachází nad horním, tedy východním okrajem Suchomast.

V dubnu na této stepi zde roste pozoruhodné množství exemplářů koniklece lučního načernalého, též českého (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans, bohemica). Na ostrém stepním vrcholku místní lidé každoročně 30. dubna pálili "čarodějnice" a kvetoucí koniklece pošlapávali, některé rostliny skončily v plamenech. Zajímavé je, že koniklecům každoroční devastace ani nijak moc nevadila a rostly dalším rokem opět. Přesto místní lidé pálí nyní ohně jinde a trsy konikleců rostou víceméně nerušeně.

Step je bývalým třešňovým sadem. Staré stromy jsou ještě  živé a tak dubnová vycházka mezi oslnivě bílými květy nad hlavou a černými konikleci v trávě pod nohama může být nezapomenutelným zážitkem.


Umístění

GPS souřadnice

49°53'45.051"N, 14°4'5.152"E

Adresa

Suchomasty 267 22

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Suchomasty
Nadmořská výška
392 m.n.m. - 420 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český kras

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí, kam obvykle jezdí turisté, pokud se chtějí dostat do Suchomast, je Beroun. Odtud lze pokračovat pěšky 8 km po silnici okolo Koněpruských jeskyň nebo autobusem.

Poněkud blíž (6 km pěšky po silnici) je to ze železniční zastávky Všeradice (na místní trati Zadní Třebaň - Lochovice), kde však je nutno počítat s jedním přestupem v Zadní Třebáni, jedete.li z Prahy nebo dokonce se dvěma přestupy (ve Zdicích a Lochovicích), jedete-li ze západu Čech.

Někdy turisté do Suchomast chodí ze železniční zastávky Králův Dvůr (7 km většinou po silnici, mezi Havlíčkovým mlýnem a kostelem sv. Jiří u Tmaně neznačená zkratka lesem).

A konečně lze využít železniční stanici Zdice (odtud pěšky po silnici přes Chodouň a Málkov 7,5 km).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do obce Suchomasty je autobusové spojení v pracovní dny celkem slušné, avšak o víkendech sem jedou autobusy jen zřídka.

Příjezd osobním autem, parkování

Osobním autem zaparkujte v horní části Suchomast u malého čtvercového rybníčku a pak stoupejte 150 m k nalezišti (viz popis pro cestu pěšky)

Nebo parkujte u posledního (nejvýše položeného, nejvýchodněji ležícího) domu ve vsi  a odtud jděte cca 300 metrů po vrstevnicové cestě (viz Příjezd na kole).

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdový autobus může parkovat u obecního úřadu a pak je vhodné návštěvu naleziště s konikleci spojit s návštěvou národní přírodní památky Klonk.

Přístup pěšky

Od autobusové zastávky Suchomasty jděte po silnici ve směru na Vinařice, tj. okolo Mlýnského rybníka, obecního úřadu, pak stoupáním do horní části obce, kde se v ostrém úhlu zprava připojuje ulice a současně kolmo vlevo odbočuje jiná ulice. Tato křižovatka je vzdálena od autobusové zastávky Suchomasty 750 metrů. Zde se dejte vlevo, obejděte malý rybníček čtvercového půdorysu a vejděte do lesa. Pak od okraje zástavby stoupejte asi 150 metrů. Koniklece rostou zejména na jižním svahu, tedy svahu přivráceném k obci.

Příjezd na kole, parkování kol

Cyklisté se s horskými koly dostanou na naleziště jinudy než "pěšáci". Jeďte v Suchomastech ve směru na Vinařice k domu, který je poměrně osamocen na nejvýchodnějším a současně nejvyšším místě v obci. Odtud vede nad silnicí téměř vrstevnicová polní cesta ve směru na západoseverozápad. Jeďte po ní cca 300 metrů a pak odložte kola. Naleziště máte po pravé ruce nad vámi.

Poznámky pro vozíčkáře

Terénní překážky a příkré sklony nedovolí vozíčkářům toto naleziště navštívit.

Rady a tipy

V Suchomastech si nenechte ujít další zajímavosti, např. Klonkrodný dům spisovatele Františka Cajthamla-Liberté, jeho pomníkzámekpivovar rozhled z místa zvaného Višňovka. Anebo můžete jen tak sedět u Mlýnského rybníku.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu