Mikulovické jezero

Unikátní mírně slané jezírko, stanoviště rostlin v této krajině neobvyklých


Mikulovické jezero je rozlohou nevelký vodní a mokřadní biotop, kde se vlivem místního zasolení dobře daří rostlinám pro tuto část Moravy neobvyklým. Odborně se jim říká subhalofyty. Je to především skřípinec dvoublizný,  kamyšník přímořský, sítina smáčknutá a šťovík pobřežní. Ve vyhlašovací dokumentaci pro přírodní památku se zmiňují živočichové blatnice skvrnitá, rosnička zelená, ropucha zelená, z ptáků moták pochop, slípka zelenonohá, bekasína otavní, rákosník velký.

Plochu Mikulovického jezera lze přehlédnout z nevysoké vyhlídkové plošiny, která byla postavena r. 2007.  

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=2021, 22. 4. 2018


Umístění

GPS souřadnice

48°57'9.151"N, 16°6'16.399"E

Adresa

Mikulovice 671 33

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Mikulovice u Znojma
Nadmořská výška
353 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 2,69 ha. Bylo vyhlášeno r. 1999.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Mikulovické jezero

Přístup

Příjezd vlakem

Mikulovice leží daleko od železničních tratí. Nejbližšími ještě použitelnými stanicemi jsou Znojmo nebo Moravský Krumlov. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte linkou 812 ze Znojma ve směru Tavíkovice - Rouchovany - Dukovany a vystupte v zastávce Mikulovice, náměstí. Provoz v pracovní dny i o víkendu.  

Poněkud složitější cesta je z Moravského Krumlova, žel. st. Jeďte nejdříve linkou 443 do Tavíkovic a zde přestupte na linku 812. Vystupte v zastávce Mikulovice, náměstí. Provoz v pracovní dny i o víkendu.  

Příjezd osobním autem, parkování

Vjezdová cesta do starého sadu, kde je i Mikulovické jezero, je opatřena zákazem vjezdu. Parkujte tedy před ní, ale moc místa tu není. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus musí zastavit jedině na příjezdové cestě k přírodní památce. 

Přístup pěšky

Z Mikulovic: jděte po silnici směr Horní Dunajovice a na kopci za vsí odbočte do sadů doprava. 

Okolo Mikulovického jezera vede červená značka "dálkového" průběhu z Tulešic do Suchohrdlů u Znojma. Na ni se dá přijít po žluté jižně od Tulešic a počátek vícedenního "treku" volit v Moravském Krumlově. Konec pak ve zmíněných Suchohrdlech. Celkem Moravský Krumlov - Višňové - Mikulovické jezero - Suchohrdly: 46 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Na kole je příjezd bezproblémový. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář má příjezd víceméně bez problémů, ale na plošinu s vyhlídkou se nedostane. 

Rady a tipy

V okolí doporučujeme zhlédnout mj. větrné kolo ve Višňovém

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu