Koukolova hora

Nápadný rozhledový vrch s kaplí poblíž Berouna, ostrov vápenců


Koukolova hora je zdaleka viditelným kopcem mezi obcí Tmaň a městy Zdice a Králův Dvůr na Berounsku. Nedaleko odtud probíhá hranice Chráněné krajinné oblasti Český kras. Koukolova hora ale uvnitř CHKO není, i když by si to výskytem vápenců a několika chráněných druhů rostlin zasluhovala.

Jméno hora získala patrně podle vladyky Viléma Koukola, který žil v nedalekých Popovicích v 15. stol. a vlastnil zdejší panství.

Kapli sv. Blažeje na vrcholu nechal zhotovit r. 1832 Antonín Karel Mudroch, rektor Karlovy univerzity a majitel tmaňského panství. Ve výklenku kaple byla na bílé stěně namalována velká postava žehnajícího svatého biskupa Blažeje. Kaple byla ve 20. stol. spíše zříceninou, ale r. 2009 se dočkala zdařilé obnovy.

Pod vrcholem se na Koukolově hoře v několika malých lomech do r. 1832 těžil vápenec spodnodevonského stáří. Lomy mají poměrně vysoké stěny, při pohybu po jejich okrajích je třeba dbát osobní bezpečnosti a dávat pozor na děti. Pod kaplí se v lomu nachází 55 m dlouhá jeskyně. Surovinu zpracovávali v domácích pecích vápeníci například ze Zdic, ale když těžba na Koukolově hoře skončila, našli si jiná ložiska pod Zlatým koněm. Domácí pece se ve Zdicích dochovaly až do druhé poloviny 19. století. 

Koukolova hora je porostlá lesem, který jí sice dodává zvláštní, zdaleka viditelný vzhled, ale je tvořen hlavně borovicí černou, která se nesnáší s jinými rostlinami a tvoří pro českou krajinu cizorodé monokultury.  Přesto se na Koukolově hoře na volných plochách můžeme setkat s některými vzácnějšími druhy bylin, které mají rády vápencový podklad.

Z vrcholu kdysi býval velmi dobrý kruhový rozhled. Ten je dnes omezen vzrostlým lesem, nejlépe dohlédnete směrem k Berounu. Z jižního úbočí jsou dobře vidět skály Kotýzu a část Velkolomu Čertovy schody.

Podle:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Koukolova_hora, 3. 7. 2014

http://www.brdy.info/kapitoly/, 3. 7. 2014

https://www.mesto-zdice.cz/mesto/zdicke-noviny/prispevky-josefa-hurky-/?pageshowing=3&more=344#msg34...., 23. 10. 2018Umístění

GPS souřadnice

49°55'12.627"N, 14°1'24.356"E

Adresa

Tmaň, Králův Dvůr 267 21

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Tmaň, Popovice u Berouna
Nadmořská výška
471 m.n.m.
Základní číselné údaje
Kaple sv. Blažeje na vrcholu Koukolovy byla postavena r. 1832, obnovena r. 2009.

Přístup

Příjezd vlakem

Velký počet turistů plánuje výlet tak, že dojedou do železniční zastávky Králův Dvůr-Popovice na trati Praha - Plzeň a jdou po žluté značce po trase Popovice - Koukolova hora - Kotýz - Koněpruské jeskyně - Tobolka - Srbsko, žel. zast. Lze jít i obráceně. Tento výlet doporučujeme.

Na mapách si určitě všimnete železnice vycházející z berounského nákladového nádraží, která vede údolím Suchomastského potoka. Je to jen vlečka do Velkolomu Čertovy schody, osobní doprava na ní není provozována.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusy jezdí na zastávku Tmaň, Slavíky, rozc., kterou najdete jihovýchodně od Koukolovy hory a kam se dostanete několika málo spoji z Berouna či Králova Dvora i o víkendu.

Příjezd osobním autem, parkování

Na rozcestí pěti silnic jižně od Koukolovy hory lze zaparkovat na malém prostranství se sympatickým turistickým přístřeškem.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může zaparkovat při okraji silnice na rozcestí pěti silnic jižně od Koukolovy hory, ale pro trvalejší stání doporučujeme odjet do Tmaně.

Přístup pěšky

Z Králova Dvora-Popovic, žel. zast. jděte prudkým výstupem po žluté značce, v závěru po zelené. Celkem 1,5 km. Převýšení 220 m.

Z parkoviště nebo autobusové zastávky Tmaň, Slavíky, rozc. jděte prudkým výstupem po žluté značce, v závěru po zelené. Celkem 1,3 km. Převýšení 120 m.

Příjezd na kole, parkování kol

Cesta od parkoviště jižně od vrcholu je sice pro horská kola sjízdná, ale pro běžný výlet ji vzhledem k prudkému stoupání nedoporučujeme.

Poznámky pro vozíčkáře

Vrchol Koukolovy hory je pro vozíčkáře nedostupný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu