Červený kopec

Výjimečná brněnská lokalita, neúplnější profil sprašemi a pohřbenými půdami ve střední Evropě


Rybník Skalák

Chráněné území u Senotína v České Kanadě