Duchoslav, Eduard

Profesor lesnické školy v Písku

Datum a místo narození
1862-05-30, Týnec nad Labem
Datum a místo smrti
1926-05-14, Písek

Popis

Eduard  Duchoslav studoval na vyšší reálce v Kutné Hoře, kde maturoval r. 1880. Byl rozhodnut stát se lesníkem, a proto nejdříve vykonal jednoroční lesnickou praxi na nadačním velkostatku Kaiser-Ebersdorf u Vídně, pak tři roky studoval lesnický odbor Vysoké školy zemědělské (Hochschule für Bodenkultur) ve Vídni, kde získal titul lesní inženýr.

Jeden rok byl na vojně a pak pět měsíců pracoval jako kreslič na ředitelství statků a lesů řeckovýchodní církve v Černovicích v Bukovině. Na vlastní žádost žádost se r. 1886 stává adjunktem a praktickým instruktorem na dvouletém lesnickém kurzu na nově zřízené nadační revírnické škole v Písku. Nakonec v této škole strávil více než 35 let. On a další kolegové z profesorského sboru měli obrovskou zásluhu na skutečnosti, že píseckou školu vyhledávalo mnoho zájemců o studium lesnictví v češtině. Eduard Duchoslav proto sestavil učební látku, vyhledal, popřípadě uměle vytvořil vhodné české pojmy, čímž položil základy českého lesnického názvosloví.

R. 1888 složil zkoušku pro učitele na revírnických školách a dostal od kuratoria školy dekret, který mu zaručoval definitivu a stanovený příjem. Dalšími zkouškami si zajistil, aby mohl  vyučovat předměty zařízení a cenění lesů a geodézii v němčině a také vykonal zkoušku pro civilní geometry. R. 1899 byl jmenován prvním českým profesorem dvouletého vyššího lesnického ústavu.

Když po rozpadu Rakouska-Uherska převzal píseckou školu nový československý stát, stal se r. 1921 Eduard Duchoslav profesorem na nové čtyřleté státní vyšší lesnické škole, ještě téhož roku zatímním správcem školy a rok nato jejím prvním ředitelem.

Svědomitě učil předměty zařizování a oceňování lesů, organizaci lesní služby, dendrometrii a geodézii, ale také češtinu a němčinu. Pro odborné předměty sestavoval přednášky a texty. R. 1891 jeho spisy a texty v  krásné secesní vazbě reprezentovaly píseckou školu na Všeobecné jubilejní zemské výstavě v Praze,  kde expozice ústavu získala čestný výstavní diplom a profesor Duchoslav bronzovou státní medaili.

Jako učitel byl přísný, nesmlouvavý, ale korektní, žáci měli před ním respekt.

Uveďme jeho publikační činnost. R. 1893 napsal pomůcku  pro žáky lesnické školy Nauka o těžbě lesní, dále r. 1903 dva spisy Nauka o správě lesů či Organisace lesní služby a  Kruhové tabulky násobné. Kromě toho přispíval do odborného tisku.

Na konci školního roku 1924-25 po necelých čtyřech letech ve funkci ředitele odešel ze zdravotních důvodů do výslužby, nedlouho potom v Písku umírá.

Eduard Duchoslav má pomník v lese nedaleko Křtin. Byl postaven v rámci tzv. Lesnického Slavína.

Podle:

Novotný, G. (1998): Ředitel lesnické školy v Písku ing. Eduard Duchoslav, 1862-1926, In: Zprávy lesnického výzkumu, 1998, č. 01

Truhlář, J. (2003): Památníky adamovských lesů, Primus Praha, s. 52Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: