Kreutzer, Ernst

Všestranně vynikající lesník, který téměř celý aktivní život řídil velkostatek v Lesonicích u Znojma

Datum a místo narození
1857-11-24, Nadap (Uhry)
Datum a místo smrti
1924-05-27, Lesonice u Znojma

Popis

Ernst (Arnošt) Kreutzer, moravský lesník, všestranně nadaný a schopný, zvláště pak v oborech příbuzných s matematikou a ekonomikou, se narodil v rodině otce nadlesního, který udržoval kontakty se Spolkem moravskoslezských lesních hospodářů. Syn Arnošt studoval v Brně na reálce. Po maturitě se zapsal na brněnskou techniku na obor pozemního stavitelství, ale tady studoval jen dva semestry a poté odchází na vojnu. Po návratu r. 1887 vstupuje  na vyšší lesnické učiliště v Sovinci, kde také začíná německy psát odborná pojednání.

R. 1882 složil zkoušku pro samostatné lesní hospodáře, od r. 1884 prakticky až do své smrt, tedy 40 let působil jako nadlesní a lesní rada na velkostatku v Lesonicích, kde spravoval lesy rozlohy asi 2000 ha.

Ve svých dílech se Ernst Kreutzer zabýval převeším dendrometrí, oceňováním lesů a lesní statikou, také ale i otázkami pěstování lesů, ochranou lesů a lesnickou politikou.

Dílo:

Užitá matematika, dvoudílná, mj. srovnává hospodářství výběrové s holosečným

Otázky porostní výchovy smrku, jedno z vrcholných děl té doby

Přírodovědecké základy lesního zařízení statku Lesonic na Moravě

Vydával německý časopis Aus heimatlichen Walde (Z lesů domoviny,  v l. 1886-1924) a napsal desítky článků v němčině.

Lesníci mu mezi Křtinami a Jedovnicemi vybudovali pomník, který má tvar mohyly z kamenů.
  

Podle:

http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-5-99/lesnicka-vyroci-kveten-1999, 26. 1. 2014

Truhlář, J. (2003): Památníky adamovských lesů, Primus Praha, s. 53Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: