Berchtold, Leopold I.

Jeden z nejvýraznějších moravských šlechticů, politik, cestovatel a lidumil

Datum a místo narození
1759-07-19, Stráž nad Nežárkou
Datum a místo smrti
1809-07-26, Smraďavka (u Buchlovic)

Popis

Celým jménem Leopold I. František Xaver Antonín hrabě Berchtold z Uherčic byl jedním z nejvýraznějších moravských šlechticů, byl osobou širokých zájmů a otevřeného srdce.

Rod Berchtoldů přichází z Tyrol na Moravu r. 1628, kdy zemský advokát Jakub Berchtold z Trientu kupuje panství Vratěnín, Pulice a Uherčice. Jméno Uherčic pak císař udělil Berchtoldům jako rodový predikát.

Leopold I. se narodil ve Stráži nad Nežárkou jako třetí dítě hraběte Prospera Antonína Berchtolda z Uherčic a hraběnky Marie Terezie Petřvaldské z Petřvaldu, která v té době byla majitelkou hradu Buchlova a zámku Buchlovice. Díky sňatku svého otce tedy Leopold mohl využívat silné finanční zázemí. Vysokoškolská studia filozofie a práv konal na univerzitách v Olomouci a ve Vídni. Po jejich dokončení se díky prostředkům své tety Eleonory Petřvaldské vydává na cesty Evropou. Byl také v Malé Asii a v severní Africe. Cestou se naučil mnoho jazyků a sesbíral velké množství zážitků, které pak publikoval. Napsal několik etnografických a cestopisných studií.

R. 1797 se vrací do Buchlovic, oženil se a r. 1800 přebírá panství po tetě Eleonoře. Od té doby se kromě správy rodových statků věnuje neobyčejně širokému okruhů zájmů. Bylo jimi např. sadařství a šlechtitelství. Propagoval očkování proti neštovicím, v okolních obcích zakládal školy a získával pro ně učitele. Na zámku poskytoval jeden pokoj chudým a pečoval o sirotky. Jeho zájem o zdravotnictví a sociální služby přitom nebyl nahodilý, ale měl řád. V jeho pozůstalosti tak mj. čteme jím vydané předpisy pro záchranu tonoucích nebo popis léčení po kousnutím psem. Hrabě ale šel v sociálních službách ještě dál.

Když se psal rok 1805 a v nedalekém Slavkově tři císařové po bitvě přepisovali dějiny Evropy, hrabě Berchtold z celého zámku Buchlovice zřizuje lazaret a sám se stěhuje na nedalekou, podstatně skromnější Smraďavku s loveckým zámkem. Nemocnice v Buchlovicích sloužila i poté, kdy armády odtáhly a léčení potřebovalo civilní obyvatelstvo. Tehdy v původních prostorách stáje vybudoval soukenickou manufakturu a mezi chudé rozděloval peníze a potraviny. Za jeho života byly v dolní zámecké budově upraveny původní arkády a byla do nich vsazena okna.

Spolu s bratrem Všemírem se podstatně zasloužili o rozšíření parku u zámku, kam byly vysazeny nové dřeviny a prostor byl podstatně rozšířen.

R. 1809 se hrabě Leopold stává inspektorem všech nemocnic v Hradišťském kraji, což se mu stalo osudným. Při jedné z hospitací se nakazil tyfem a r. 1809 na Smraďavce umírá.

Od té doby se často pro lokalitu Smraďavka užívá název Leopoldov.

Podle:
Nekuda, V., Unger, J. (1981): Hrádky a tvrze na Moravě, Blok Brno, s. 89

Hosák, L., Zemek, M. (1981): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl. I. Jižní Morava, Svoboda, Praha, s. 70

https://www.zamek-buchlovice.cz/cs/o-zamku/historie, 7. 2. 2017

https://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_I._Berchtold, 13. 2. 2017
    

     Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: