Bufková-Wanklová, Karla

Dcera Jindřicha Wankela, matka Karla Absolona, literárně činná osobnost v Moravském krasu

Datum a místo narození
1855-02-07, Blansko
Datum a místo smrti
1941-11-29, Praha

Popis

Jejím otcem je Jindřich Wankel, narodila se v blanenském zámku, pozdější byt Wankelových v tzv. doktorském domě v Blansku byl postaven až v r. 1857.

Karla se do historie zapsala několikrát.

Poprvé to bylo ve věku jejích 9 let, kdy ji na svém slavném obraze zvěčnil Josef Mánes, čímž se dostala do historie výtvarných umění.

Podruhé, když se vdala za Vilibalda Absolona a stala se maminkou Karla Absolona, čímž se vlastně dostala do historie přírodních věd. Příjmení Bufková získala druhým provdáním po smrti Vilibalda.

A konečně potřetí tím, že sama byla literárně činná.

Je autorkou moravských pověstí Z Ječmínkovy říše (1897), Pověstí a pohádek z Moravského krasu (1920). Kromě toho přispívala povídkami, črtami a články do časopisů Ženský svět, Ženské listy, Lada, Nový lid. Psala také cestopisné fejetony. Do sborníku Zlatá rodina z r. 1936, který uspořádal Berthold Kladivo, přispěla čtyřmi články o svém otci.

V letech 1904 – 1930 procházela krajinou Moravského krasu a sbírala náměty k pověstem. Přitom také vydala příspěvek Jak jsem sbírala, který má značnou dokumentační hodnotu. Při svých toulkách se totiž dostávala do kontaktu s místními lidmi. Když jim řekla, že je Wanklovou dcerou, dozvídala se různé detaily ze života jejího tatínka, která ani sama neznala. Badatelé si díky ní mohli dotvořit obraz o píli a obětavosti a lidumilství Jindřicha Wankela, který často léčil zdarma, dokonce se přimlouval za chudáky u kněžny v Rájci.

Karla Bufková-Wanklová milovala svoji rodnou krajinu – Moravský kras. Tuto lásku přenesla především na svého syna – Karla Absolona.

Podle:

Polák Vladimír (1985): Literární místopis okresu Blansko, Okresní knihovna v Blansku

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: