Morávek, Karel

Významný brněnský lesník a fotbalový funkcionář

Datum a místo narození
1877-02-09, Přestavlky (okres Rychnov nad Kněžnou)
Datum a místo smrti
1934-03-19, Brno

Popis

Karel Morávek je jeden z mnoha lesníků, kteří se podíleli na charakteru krajiny severně od Brna. 

Narodil se r. 1877 ve vesnici Přestavlky (dnes část obce Borovnice severně od Chocně), ale bližší údaje o něm jeho rodná obec neuvádí. Byl synem hajného. Měšťanskou školu absolvoval v Kostelci nad Orlicí (českou) a v Králíkách (německou).

V 15 letech začal praxi na velkostatku hraběte Bedřicha Kinského v Kostelci nad Orlicí (viz též náš text o tamějším zámku). Pak ho život zavál r. 1896 na velenovský revír velkostatku v Boskovicích, roční vojnu si odsloužil v Liberci, do Boskovic se ještě na krátký čas vrátil. Od roku 1901 pracoval ve službách knížete Schönburg-Hartensteina na polesí v Miletíně, později se přestěhoval do Brna-Králova Pole a bydlel v ulici Božetěchově čp. 1. 

Trvalé bydliště stále ale uváděl v Miletíně čp. 9, a to dokonce i r. 1905, kdy se v Brně, v kostele sv. Tomáše, žení. Jeho manželkou se stává Marie Vališová

Od r. 1907 studoval Vysokou školu zemědělskou ve Vídni. Z rodného prostředí uměl dokonale německy, takže se ve Vídni nepochybně snadno orientoval. 

V Brně působil opět ve službách knížete Schönburg-Hartensteina jako nadlesní, později lesmistr (od r. 1921) a správce velkostatku. Téměř veškerá půda velkostatku byla porostlá lesy, takže jeho práce nebyla zemědělská, ale lesnická. 

Proslul jako vynikající lesnický odborník. Prosazoval myšlenku, že les má plnit rekreační a ozdravnou funkci a v tomto duchu nechal v okolí Brna budovat palouky osázené místními i cizokrajnými dřevinami, na odpočinkových místech se za jeho působení objevily lavičky. Současní odborníci na něm našli jen jednu chybu. V duchu tehdejších znalostí o lese se přiklonil k výsadbám smrkových a borovicových monokultur.

Karel Morávek byl nesmírně aktivním místním politikemspolkovým činovníkem. Byl zvolen do zastupitelstva v Králově Poli a angažoval se v profesních a zájmových lesnických organizacích. Např. byl členem výboru a předsedou brněnského krajského odboru Ústřední jednoty československého lesnictva a jednatelem Volného sdružení lesních správ. Angažovanost v jeho profesi nikoho neudivuje, nicméně Karel Morávek zasáhl i do sportu. Byl spoluzakladatelem tenisového klubu v Králově Poli a hodně se zapojoval do dění kolem fotbalu. V l. 1923-24 byl předsedou Západomoravské fotbalové župy a místopředsedou Československého fotbalového svazu. V dnešní době působí úsměvně, když se dozvídáme, že vystupoval proti profesionalizaci sportu. Alespoň je zřejmé, jak je dění tohoto typu staré. 

Karel Morávek je pochován na místním hřbitově v Brně-Soběšicích, jeho hrob se nachází blízko márnice. Na jeho počest brněnští lesníci sestavili jednoduchý Morávkův pomník v lese mezi bývalou hájovnou U jezírka a zástavbou Soběšic. Je po něm pojmenována naučná stezka, která se v délce 7,5 km klikatí lesy severně od Brna. 

Podle:

https://www.ldf.mendelu.cz/32902n-slavnostni-otevreni-pesiny-karla-moravka, 20. 10. 2020

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=11228, 20. 10. 2020


Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: