Rolínek, Stanislav

Amatérský sochař z Bořitova

Datum a místo narození
1902-02-09, Bořitov
Datum a místo smrti
1931-07-11, Bořitov

Popis

V Bořitově u Blanska se r. 1902 narodil a r. 1931 zemřel výtvarně nadaný muž, Stanislav Rolínek, který během krátkého života stvořil v okolí několik pozoruhodných děl. 

Již v mládí rád maloval a rozhodl se, že u rodné vesnice vytvoří v místním pískovci sochy pod širým nebem. Nejdříve vytesal v lomu na jižním úbočí Velkého chlumu hasičskou sekerou a půlkou nůžek na stříhání ovcí plastiku dívčí tváře. To se ale nesetkalo s pochopením spoluobčanů. 

Rolínek trpící souchotinami (dřívější název pro tuberkulózu) se uchýlil na severozápadní stranu Velkého chlumu a začal pracovat na mnohem odvážnějším díle. Kolem r. 1927 v pískovci zobrazil reliéfy tří husitů, čímž si vysloužil pozornost místních i republikových novin. Naopak bořitovský katolický děkan Mazal vyzval místní mládež, aby se od Rolínka distancovala, a Rolínkovu rodinu uvrhl do místní klatby. 

O sousoší na úpatí Velkého Chlumu se mj. dozvěděl starosta a podnikatel František Burian v Kunštátě a nabídl Rolínkovi, aby zhotovil sochy pro připravovanou turistickou atrakci poblíž města. Rolínek nakonec vytvořil obří pomník prezidenta Masaryka.

Starosta nechal u osady Rudka v pískovci vyrazit umělou jeskyni, pro kterou Rolínek zhotovil sochu lva, který ji měl střežit. Další zamýšlené postavy blanických rytířů Rolínek netvořil, tesal je sám starosta. Rolínek totiž nejdřív v létě r. 1929 nastoupil s tuberkulózou do sanatoria a pak v září téhož roku na studia do Prahy k profesoru Otakaru Španielovi. Jenže chatrné zdraví ho přinutilo pobyt na Akademii výtvarných umění opustit. Když se vrátil do Rudky, objevil blanické rytíře, ale samozřejmě se k jejich autorství nehlásil. Nechal se přemluvit k opravě jejich obličejů, ale při nízkých teplotách ho souchotiny dostihly zcela. V umělé jeskyni pak stihl vyhotovit jen velkou sochu sv. Václava.  

Zemřel r. 1931 v rodném domku a je pochován na bořitovském hřbitově.  

A co Masarykův pomník u Kunštátu? Za II. světové války místní obyvatelé kolem něj postavili srub, aby ho před Němci zamaskovali, pak  sochu dokonce rozřezali a zakopali. Ale znáte přičinlivý český národ. Podle udání okupanti sochu našli a zničili. 

Sousoší husitských bojovníků na úpatí Velkého chlumu se naštěstí zachovalo dodnes. Jen trochu trpí kyselými dešti a občas i vandalismem. 

Rolínkův osud je vzdáleně podobný jinému slavnému muži z jižní Moravy. Josef Uher se také dožil jen velmi nízkého věku, zemřel taktéž na souchotiny. 

Podle:

https://www.boritov.cz/historie/rodaci.html, 10. 11. 2020

Stejný text jako na místním webu nejdete také na tabuli naučné stezky u sousoší. Listopad 2020. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: