Uher, Josef

Talentovaný spisovatel, který se dožil jen krátkého věku

Datum a místo narození
1880-12-14, Borač-Podolí
Datum a místo smrti
1908-12-05, Brno

Popis

Josef Uher se narodil v rodině chudého tkalce v malebné vesnici na východě Vysočiny. Vzdělání se mu od r. 1893 dostalo na měšťanské škole v Tišnově, kam docházel 8 km pěšky, pak v l. 1896-1900 absolvoval učitelský ústav v Brně. V té době tady působila esa moravského kulturního života: hudbu učil Leoš Janáček, literaturu bratři Mrštíkové, výtvarnou tvorbu Max Švabinský. Josef Uher si na studiích své chudé poměry vylepšoval psaním básniček, které mu občas byly otištěny v moravských časopisech. 

Po ukončení studií Josef Uher učil v Brně-Židenicích (r. 1900), v Babicích u Rosic v l. 1901-03, Ostrovačicích r. 1903,  Padochově r. 1904 a krátce také ve Vranově u Brna, kde byl r. 1905 pro nemoc propuštěn (na vlastní žádost).

Josef Uher proslul jako bojovník za spravedlivější sociální řád. Za svého života spolupracoval s redakcemi časopisů Moravská orlice, Lidovými novinami a Moravskoslezskou revue, přátelí se s bratry Mrštíkovými a Josefem Merhautem. Během jeho života mu vyšly jen dvě knihy: Kapitoly o lidech kočovných a jiná próza (1905) a Má cesta (1907).

V Brně bydlel v ulici Talgasse, dnešní Údolní č. 9. Na budově, kde je dnes mateřská škola, není umístěna žádná pamětní deska. 

Josef Uher onemocněl souchotinami, což byl tehdejší název pro tuberkulózu. V mladém věku umírá, pohřben je v Brně na Ústředním hřbitově, hrob 215 ve skupině 57, řada 2.

Posmrtně mu díky F. X. Šaldovi vyšla kniha Dětství a jiné povídky (1909). Zveřejnění literární pozůstalosti Josefa Uhra se ujal Miloslav Hýsek. Stalo se tak v l. 1910-13 ve dvou svazcích. Literární zájem o Uhra stále neklesal, takže mu knihy vycházely opakovaně. Například r. 1954 vychází Josef Uher – Dílo, které má 754 (!) stran.

Co nestihl Miloslav Hýsek, zvládl pak ještě Jan Skutil, který nechal vydat publikaci 34 listů Josefa Uhra z let 1900-08, která odhaluje soukromí a otřesnou bídu nadaného spisovatele. 

V Brně byla po Josefu Uhrovi pojmenována ulice ve čtvrti Černá Pole, dnes se však jmenuje po Antalu Staškovi. Na co nepomysleli Brňané, to alespoň zvládli představitelé jeho rodné obce, kde má v místní části Podolí na rodném domě pamětní desku

Podle:
Polák, V. (1985): Literární místopis okresu Blansko, Okresní knihovna v Blansku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Uher, 30. 4. 2012
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2547, 30. 4. 2012

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: