Travertin

Popis

Jak popisujeme u hesla vápenec, karbonátové horniny (obsahují vápník, myslíme tím obvykle horniny vápenec a dolomit) jsou částečně rozpustné. Dešťová voda se na zásaditém povrchu karbonátových hornin chová jako slabá kyselina uhličitá. A ona kyselinou uhličitou H2CO3 opravdu je, protože ze vzduchu přibrala atmosférický oxid uhličitý. 

Chemická reakce popisující vznik slabé kyseliny uhličité: H2O + CO2   →  H2CO3.

Kyselina uhličitá na povrchu horniny reaguje takto: H2CO3 + CaCO3    → Ca (HCO3)2, vzniká tedy hydrogenuhličitan vápenatý, který se rozpustí v nadbytečné vodě. Na vhodném místě proběhne zpětná reakce a hydrogenuhličitan vápenatý se mění na uhličitan vápenatý, který se z vody vysráží. Pokud k tomuto vysrážení dojde na povrchu, mohou vznikat např. kaskády, které ukazujeme v naší fotogalerii. Z Turecka známe tento způsob vzniku vápence z místa zvaného Pamukkale, u Berouna pak v Císařské rokli nebo v Údolí děsu. Vápenec vzniklý srážením pevninských studených vod se označuje jako travertin. 

Na našich obrázcích má travertin zelenou barvu, protože je na kaskádách porostlý mechy a řasami, na řezu je ale obvykle vrstevnatý, bílý, žlutý nebo zlatavý. Je oblíben jako dekorační kámen. Těží se na místech, kde byly v minulosti nebo jsou nyní silné prameny nasycené vápencem. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: