Rokle

Popis

Rokle je typ říčního nebo potočního údolí s příčným řezem obvykle ve tvaru písmene V nebo s bočními svahy téměř svislými, v němž geologický podklad není překryt půdou a vystupuje k povrchu. Rokle má obvykle prudký podélný spád. Vodní tok v rokli teče trvale nebo občasně. Na formování rokle se nejčastěji podílí eroze vodního toku, zejména za zvýšených vodních stavů. Srovnej s heslem Strž

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: