Strž

Popis

Strž je typ říčního nebo potočního údolí s příčným řezem obvykle ve tvaru písmene V, v němž je geologický podklad překryt půdou a nevystupuje k povrchu. Strž má obvykle prudký podélný spád. Vodní tok ve strži teče trvale nebo občasně. Na formování strže se nejčastěji podílí eroze vodního toku, zejména za zvýšených vodních stavů. Srovnej s heslem Rokle

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: