Kalcit

Popis

Kalcit (CaCO3) je hojným minerálem, základním v několika horninách, především ve vápenci. Krystaluje obvykle jako klenec (romboedr) nebo jako skalenoedr. Kalcit je dokonale štěpný, má tvrdost 3. Pokud na něj kápneme kyselinu chlorovodíkovou, šumí za současného vzniku oxidu uhličitého. 

Je běžný v usazených horninách, ale také samozřejmě v odvozených přeměněných horninách. Díky oběhu hornin v zemské kůře se vyskytuje i ve vyvřelých horninách (karbonatity) a v hydrotermálních žilách. 

Krásné tvary kalcitu obdivují speleologové při svých objevných výpravách do podzemí a samozřejmě návštěvníci jeskyní. 

Kalcit patří neodmyslitelně ke všem muzejním i soukromým mineralogickým sbírkám. Vzhledem k jeho výskytu ve vápenci se jedná o jeden z nerostů, který na jednu stranu buduje velkou část přírody na Zemi a současně je člověkem nejvíce využíván a téměř vždy stojí na pomezí mezi zájmy hospodářskými a zájmy ochrany přírody

Ke kalcitu je nejbližším příbuzným minerálem aragonit, který má stejný chemický vzorec, ale krystaluje v jiných tvarech. Vzniká za vyšších teplot, je méně stabilní než kalcit, snadno rekrystalizuje na kalcit. 

Podle:

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?kalcit, 13. 11. 2020

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: