Hřeben

Popis

Hřeben je liniová vyvýšenina zemského reliéfu, jejíž délka převyšuje šířku. Hřeben se vyznačuje ostrými tvary v nejvyšších nadmořských výškách. Horninové podloží na hřebeni obvykle vystupuje na povrch. Rozměry hřbetu se pohybují od řádu metrů do tisíců kilometrů. Ze hřebenu do stran někdy vystupují výběžky zvané rozsochy. Linie hřebenu je v nejvyšších místech tvořena vrcholy. Mělké snížené místo mezi nimi se nazývá sedlo, hluboce snížené místo mezi vrcholy se nazývá průsmyk.

V běžné turistické mluvě lidé často nerozlišují pojmy hřbet a hřeben (hřbet se vyznačuje oblými tvary reliéfu). Stezka, která vede hlavní linií hřbetu se běžně označuje jako hřebenová trasa nebo hřebenovka, ale úplně stejně lidé nazývají stezku vedenou hlavní linií hřebene

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: