Výroba ručního papíru

Popis

Výroba ručního papíru je v zásadě velmi jednoduchý proces. 

Surovinou jsou staré, rozřezané papíry ze sběru, len, konopí, vlákna bavlníku anebo buničina, z nichž se rozemletím a namočením ve vodě vytvoří kašovitá hmota, v níž jsou uvolněna jednotlivá rostlinná vlákna. Do ní se dále dodávají další suroviny, které výsledný papír činí charakteristickým nebo výjimečným. Mohou to být například rozemletá zrnka kávy, kdy se ve výsledné barvě papíru objevují drobné černé tečky. Podobný účinek mají lístky čaje, sušených jablek, květin, slámy atd. Podle základní barvy vstupních surovin se odvíjí barva výsledného papíru, která může být libovolná. 

Do základní kašovité hmoty se už dále nic nepřidává. V průmyslové výrobě je dalším přídavkem kaolín, který činí papír čistě bílým a hladkým. Ruční papír úplně hladký není. 

Pracovník v provozu potřebuje pro výrobní proces snímací dřevěný rám a v něm napjaté síto. Obojí může mít různé rozměry. V sítě může být nastaven drátěný symbol, který se pak ve výsledném papíru zobrazí podobně jako vodoznak na bankovkách. Pracovník sítem nabírá z kádě kašovitou hmotu, nechá ji odkapat a vyklopí ji na podložku zvanou plstěnec. Střídá se přitom vrstva budoucího papíru s vrstvou plstěnce. Stoh plstěnců s papíry se vloží do lisu a vytlačí se z nich voda. Mokré papíry se pak suší na vzduchu nebo v sušičce. Skládáním více vrstev papíru na sebe je možno získat tvrdší papír podobný kartonu. Přehýbáním a formováním mohou z ručního papíru vznikat obálky, kabelky, krabice a další zboží. Do papíru je také možno velmi jednoduše vtisknout na ručním přístroji symbol, který je podobný hlubotisku. 

Ve firmách, které vyrábějí ruční papír, se hodně času a energie musí věnovat propagaci, reklamě a prodeji, v některých ručních papírnách se provádějí exkurze a výukové programy, které mohou tvořit pro firmu významný zdroj příjmů. 

Výše popsaný způsob výroby zvládá i velmi malé společenství pracovníků. Stačí tři. 

Výrobní postup popisujeme podle exkurze v ruční papírně Stará škola v Želeticích

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: