Barokní gotika

Popis

Barokní gotika je stavební směr vrcholného baroka první třetiny 18. stol., který z gotiky přebíral některé prvky a často i celkový tvar staveb. V Česku tento vývoj reprezentovali především Jan Blažej Santini – Aichel a Ott. Broggio jakožto architekti a Lazar Widmann, řezbář. Barokní gotika pozměnila tvář české krajiny při přestavbě a zařizování starších, většinou klášterních kostelů, z velké části se však objevily stavby zcela nové.

Podle: 

Herout, J. (1978): Slabikář návštěvníků památek, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, s. 110

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: