Mogot

Popis

V tropických vlhkých oblastech probíhá proces krasovění vápenců zcela jinak než v mírných šířkách. Při panujících vysokých teplotách a dostatku srážek vápenec zvětrává mnohem rychleji a krajina po nerovnoměrném  intenzívním zvětrávání má ráz izolovaných skalních věží, kuželů nebo homolí, které se nazývají mogoty. V nich je častý výskyt jeskyní. Mají velmi příkré stěny, zaoblené vrcholy a výšku v řádech desítek metrů, výjimečně nad 100 m. Ve sníženinách mezi mogoty může být pevnina, jezero nebo moře. 

Tyto krasové krajiny jsou známy z jižní Číny, z Vietnamu nebo z Kuby. I v Česku máme mogoty z doby třetihor. Kras u Hranic (s Hranickou propastí) je pozůstatkem mogotu, který byl ale později "pohřben" sedimenty z mořské záplavy. 

Pojem mogot pochází ze španělštiny (mogote znamená kupa nebo hromada).

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: