Silniční smyčka

Popis

Než se pustíte do čtení o silniční smyčce, doporučujeme navštívit heslo o železniční smyčce, protože se jedná o podobný pojem. 

Silniční smyčka je způsob vedení silnice ve stoupání spirálovitým způsobem. Při pohledu shora ve 2D průmětu (např. v mapě) je silnice nápadná "smyčkou",  i když ve 3D se jedná spíše o spirálu. Stavitelé silnic používali smyčku tehdy, když komunikace měla překonat velké stoupání ve stísněném úseku. Proto stoupání rozvinuli do smyčky a zmírnili ho. Část smyčky často bývá schována v tunelu. Nejzajímavějším dějem na smyčce bývá okamžik, kdy se s autem na komunikaci po určité době ocitnete nad nebo pod místem, kudy jste již jednou jeli. 

Pro fotografické přiblížení jsme použili otevřenou silniční smyčku (žádná její část není schována v tunelu) na silnici Ma-2141 v pohoří Tramuntana na Mallorce. 

Další příklad silniční smyčky najdeme na silnici č. 28 ve Švýcarsku u vesnice Klosters mezi Davosem a Landquartem. Stavitelé zde na novém průběhu silnice vybudovali několik obchvatů, jeden z nich z větší části schovali do tunelu a velké stoupání řešili rozvinutím do smyčky. 

Podobně postupovali Italové na dálnici A6 Savona - Torino.. U pobřeží tato dálnice překonává velké stoupání, kde každý směr má v krajině zcela odlišný průběh. Starší část dálnice se více klikatí a klesání je v místě 44°19'11.053"N, 8°22'22.002"E řešeno smyčkou, která má na dálniční poměry velmi malý poloměr. 

Velmi zvláštní trajektorii zaujímá silnice GM-1 na ostrově La Gomera (Kanárské ostrovy). Lokalitu 28°7'0.580"N, 17°19'14.723"W můžeme též považovat za smyčku. Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: