Železniční smyčka

Popis

Železniční smyčka je způsob vedení železniční trati ve stoupání spirálovitým způsobem. Při pohledu shora ve 2D průmětu (např. v mapě) je železnice nápadná "smyčkou",  i když ve 3D se jedná spíše o spirálu. Stavitelé železnic používali smyčku tehdy, když trať měla překonat velké stoupání ve stísněném úseku. Proto stoupání rozvinuli do smyčky a zmírnili ho. Část smyčky často bývá schována v tunelu. Nejzajímavějším dějem na smyčce bývá okamžik, kdy se vlak na železniční trati po určité době ocitne nad místem, kudy již jednou jel.

Pro fotografické přiblížení jsme použili jedinou známou otevřenou smyčku (žádná její část není schována v tunelu) na úzkorozchodné trati St. Moritz (CH) - Tirano (I) u vesnice Brusio. Zde jezdí vlaky společnosti Rhätische Bahn. Lepší snímky jsou na jiném serveru. Souřadnice této smyčky jsou 46°15'14.7"N 10°07'40.6"E.

Hned několik smyček najdeme na železnici, která překonává Albulapass ve Švýcarsku. Samotný průsmyk trať sice překonává velmi dlouhým tunelem, ale stoupání od města Filisur je rozvinuto do série smyček. První přímo nad Filisurem je jednoduchá, druhá také a třetí smyčka je dokonce dvojitá.

V jižních Alpách, na území Francie vede směrem z italské pobřežní Ventimiglie železnice směrem na sever. V úzké soutěsce řeky La Roya zvolili pro překonání velkého stoupání stavitelé trati smyčku, která je z větší části schována v tunelu de Bergue. Při cestě na sever do italského Borgo San Dalmazzo a Cunea jedou vlaky smyčkou ještě třikrát.

Na Slovensku  je jediným místem, kde stavitelé využili rozvinutí stoupání trati ve smyčce, úsek u železniční zastávky Telgárt-penzion na trati Červená Skala - Margecany.

Mezi železničními fanoušky je téměř neznámou železniční smyčka na Sardinii u vesnice Bortigiadas, na úzkorozchodné trati Sassari - Tempio Pausania, která byla používána do r. 2019, ale roku 2021 jsme ji při redakční návštěvě zastihli mimo provoz.

Ovšem patrně nejvelkolepější železniční smyčka je v USA severozápadně od města Tehachapi na trati Los Angeles - San Francisco. Více o ní např. zde.

Viz též heslo Silniční smyčka

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: