CZ - Kraj Jihomoravský - okres Brno-venkov: Cyklostezka Tišnov - Štěpánovice - Borač


Popis

Spojka mezi Tišnovem a prvními výběžky Vysočiny. Většinou rovinatý terén, zčásti asfalt, zčásti šotolina. Téměř důsledné oddělení od provozu motorových vozidel. Až na 1 km dlouhý úsek polní cesty sz. od Štěpánovic sjízdné na silničním kole. Výlet je vhodný i pro malé děti. Značení dopravní žlutými tabulemi. Cyklotrasa nemá číslo. 

0,0 Tišnov, žst: možnost zaparkování auta u Penny Marketu nebo v ulici Klášterské, doporučujeme podívat se do Muzea města Tišnova (ulice Jungmannova 80). Severně od Tišnova se vypíná mohutná ostrovní hora Květnice. 

Z města vyjeďte ulicí Klášterskou a ulicí Trmačov na konec zástavby, kde začíná šotolinová cyklostezka, která vede mezi horou Květnice a železniční tratí. 

1,6 Besének, rozc.: křižovatka cyklistických tras. K severovýchodu silnice a pak cyklostezka směr Lomnička, Šerkovice, Lomnice. K západu asfaltová a pak šotolinová cyklostezka směr přes lávku proti toku říčky Loučky do Dolních Louček.

Na křižovatce jeďte nejdříve přes železnici a pak doprava po šotolinové stezce. Po 1 km se šotolina mění na asfalt na cyklostezce do Štěpánovic.  

3,8 Štěpánovice, žel. zast.: křižovatka u žel. přejezdu na okraji vsi. Konec asfaltové cyklostezky. 

Pokračujte podél žel. trati polní cestou. Od začátku lesa pojedete opět po šotolinové stezce až do Borače. Neodbočujte do lesa po červené značce, jeďte pořád podél železniční trati. 

7,4 Borač, zvonice a rodný dům Josefa Uhra: tyto pamětihodnosti nejsou veřejnosti přístupné. 

Jeďte po místní silnici k mostu přes Svratku a na křižovatku na hlavní silnici.

7,8 Borač, křižovatka na hlavní silnici: pozor na hustý provoz motorových vozidel. 

Odtud je možno pokračovat podél Svratky do Prudké a do Doubravníku. V blízkosti mostu přes Svratku je železniční zastávka, kde lze cyklovýlet ukončit. 
Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: