Bývalá železniční vlečka Žulová - Černá Voda

Dnes památka technické povahy, dříve 55 let prosperující kolejové spojení pro nákladní vlaky se žulou


Ve Slezsku severně od Jeseníku se odedávna těžily různé druhy nerostných surovin: hnědé uhlí, vápenec, rašelina, ale největší slávu zaznamenala zdejší překrásná žula

Mimořádné nakupení dobývacích prostorů těžby této užitečné horniny najdeme východně od obce Žulová. Vlastníka lomů napadlo po I. světové válce, že některé z nich propojí vlečkou a tím usnadní odvoz vytěženého materiálu po železnici. Stavbu uskutečnila firma H. Kulka r. 1919. 

Vlečka odbočovala v širé trati mezi Žulovou a Vápennou v kilometru 12,639. Byla dlouhá asi 2,8 km a vedla ke dvěma nákladištím, konečná byla poblíž lomu Rampa v Černé Vodě, mezilehlé nákladiště se jmenovalo Haspelberk. Dluh nakonec ale majitele vlečky donutil k vyhlášení úpadku a tak ještě v mezi válečném období vlečku prodal v dražbě. Zájem o odkoupení jevily i Československé státní dráhy, které chtěly budovat trať Žulová - Velké Kunětice, ale ze záměru nakonec sešlo. 

Během II. světové války těžba a nakládka postupně ustaly, ale v dobách socialismu vlečka fungovala. Jsou známy údaje z roku 1956, kdy se v Žulové naložilo 3757 vagónů, tj. 60 000 tun žuly. To byl vrchol přepravy. Sílící automobilová doprava železnici začala vytlačovat, což se projevilo poklesem přeprav. Roku 1964 se v Žulové naložilo 2226 vagónů, roku 1982 jen 1021 vagónů. To už ale vlečka nesloužila. Od roku 1966 byl zrušen provoz do Černé Vody, roku 1974 na Haspelberk. Brzy potom byly odstraněny koleje a traťové těleso začala pohlcovat vegetace. 

Odhaduje se, že za 55 let existence se na vlečce Černá Voda - Žulová přepravilo 900 000 tun nákladů. 

Stopy v krajině jsou u Žulové patrny dodnes. Napojení na trať bylo na souřadnicích 50°18'9.141"N, 17°6'10.845"E. Kousek odtud vlaky překonávaly po ocelovém mostě říčku Vidnávku. Most dnes neexistuje, ale další prvky tratě ve směru na Černou Vodu v terénu spolehlivě poznáte. Zachovaly se náspy i zářezy i některé umělé prvky, mosty a propustky a traťové těleso nákladiště. 

Na bývalé vlečce dnes vede červeně značená turistická stezka, jezdí po ní zemědělci do lesa nebo na pole a na jednom úseku je obecní skládka odpadu. 

Podle:

Dvě stříbrné linky: Za žulou do Žulové (badber-mb.blogspot.com), 19. 5. 2021

Města, obce, osady, samoty a objekty zaniklé nebo částečně zaniklé (dobové pohlednice, historie, vojenské mapy, místopis) (zanikleobce.cz), 19. 5. 2021
Umístění

GPS souřadnice

50°18'9.049"N, 17°6'11.072"E (začátek vlečky na odbočce z trati Lipová-lázně - Javorník ve Slezsku)

50°17'52.082"N, 17°8'6.883"E (nákladiště u lomu Rampa)

Adresa

Žulová, Černá Voda 790 65, 790 54

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Žulová, Černá Voda
Nadmořská výška
368 m.n.m. (začátek vlečky), 398 m.n.m. (nejvyšší bod), 352 m.n.m. (lom Rampa)
Základní číselné údaje
Vlečka byla postavena r. 1919. Její délka byla asi 2,8 km. činnost v nákladišti Černá Voda byla ukončena r. 1966, na nákladišti Haspelberk r. 1974.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Žulová na trati Lipová lázně - Javorník ve Slezsku. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte busem do Žulové, odkud si trasu vlečky můžete projít po červené značce. 

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat můžete v Žulové nebo u poblíž lomu Rampa v Černé Vodě. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může účastníky akce vyložit v Žulové a čekat u restaurace Rychleby v Černé Vodě. 

Přístup pěšky

Podél traťového tělesa bývalé vlečky nebo přímo po něm vede ze žst Žulová směrem na jihovýchod a pak na východ červená turistická značka. 

Příjezd na kole, parkování kol

Viz přístup pro pěší. 

Poznámky pro vozíčkáře

Na cestu po traťovém tělese bývalé vlečky si vezměte fyzicky dobře vybavený doprovod a připravte se na pochod terénem. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu