Malhostovické kopečky

Dva ostrovy teplomilné vegetace na vápencových kopcích v Boskovické brázdě


Mezi obcemi Čebín a Malhostovice vede silnice poměrně monotónní krajinou Boskovické brázdy. Z ní ční ostrovní hora Čebínka budovaná devonskými vápenci, které v minulosti byly těženy v rozsáhlém stěnovém lomu nad Čebínem. Majestátní Čebínka má v polích pod sebou své miniaturní podoby, skoro by se dalo říci "děťátka". Jsou to také ostrovní hory, či spíše pahorky, s mnohem menší relativní výškovou členitostí a rozlohou. Jsme v území zvaném Malhostovické kopečky, které dříve bylo známo pod názvy Malhostovická pecka a Čebínská pecka. Sloučením dvou "pecek" vzniklo chráněné území výše uvedeného názvu. 

Oba pahorky jsou zcela obklopeny poli či loukami a v jejich blízkosti vede silnice. Oba jsou budovány podobně jako Čebínka devonskými vápenci. Protože jsou jen sporadicky porostlé křovinami, nastaly na stráních travnatých pahorků ideální podmínky pro rozvoj teplomilné vegetace. V brzkém jaře tu kvetou velké spousty koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). 


Umístění

GPS souřadnice

49°19'33.597"N, 16°29'42.141"E (Malhostovická pecka)

49°19'25.159"N, 16°29'43.801"E (Čebínská pecka)

Adresa

Malhostovice 666 03

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Malhostovice
Nadmořská výška
300 m.n.m. - 332 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 2,63 ha. Poprvé bylo vyhlášeno r. 2015.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Malhostovické kopečky

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Čebín na trati Brno - Havlíčkův Brod. Zastávka je umístěna poněkud excentricky na okraji zástavby, blíže k Tišnovu, nikoli k Malhostovicím. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Poblíž přírodní památky Malhostovické kopečky jezdí autobusová linka Tišnov - Drásov - Malhostovice - Kuřim. Vystupte na zastávce Čebín, závod a jděte po silnici k Malhostovicím. 

Příjezd osobním autem, parkování

Nejrozumnější parkování je na severním konci bývalé vápenky Čebín. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Nejrozumnější parkování je na severním konci bývalé vápenky Čebín. 

Přístup pěšky

Okolo Malhostovických kopečků vede zelená značka Čebín, žst. - Čebínka - Zlobice. Značka od severu obchází Malhostovickou pecku. Z hlavní trasy vede na vrchol značená odbočka. 

Příjezd na kole, parkování kol

Na vrchol Malhostovické pecky je třeba kolo vést nebo ho hlídat na úpatí pahorku. K jižnímu kopečku Drásovská pecka se na terénním kole dostanete jízdou po pěšině od silnice. 

Poznámky pro vozíčkáře

Obě lokality si vozíčkář může prohlédnout jen ze silnice. Vrcholy nejsou pro vozíčkáře dostupné. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu