Bosonožský hájek

Nenápadný kopec u Brna na sprašovém podloží je rozerván stržemi a současně je domovem řady pozoruhodných rostlin


Nedaleko bývalé vsi Bosonohy, která je dnes městskou částí Brna, najdete les, kterému se jako zázrakem vyhnuly devastující vlivy okolopřítomné civilizace - Bosonožský hájek.

Reliéf Bosonožského hájku je velmi zajímavý. Hájkem je porostlý kopec, jehož temeno je v podstatě rovné, ale jižní a východní úbočí jsou rozervána hlubokými stržemi. Tento jev vznikl díky geologickému podloží v měkkých spraších.

Hájek je tvořen teplomilnou doubravou, duby zde rostou oba v ČR běžné druhy, dub zimní (Quercus petraea) i dub letní (Quercus robur). Místy je doplňuje borovice lesní (Pinus sylvestris), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), lípa srdčitá (Tilia cordata), trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Místy je v lese vyvinuto keřové patro tvořené zejména následujícími druhy: ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa) a další.

Bosonožský hájek je ale chráněn především kvůli vysokému výskytu bylin. Najdete je jak v horní, ploché části, tak na okrajích strží. V hájku jsou ale i místa, kde bylinné patro je chudé nebo není téměř vůbec vyvinuto. Nejhojněji jsou zastoupeny: lipnice hajní (Poa nemoralis), strdivka nící (Melica nutans), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), bika hajní (Luzula luzuloides) a válečka lesní (Brachypodium silvaticum), tedy většinou trávy. Na území rezervace roste 12 chráněných rostlin a 17 druhů ohrožených. Nejvíce nápadné jsou na jaře květy konvalinky vonné (Convallaria majalis), ale pozornější oko si všimne i dalších druhů: rozrazil rakouský (Veronica austriaca), vemeník dvoulistý  (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) a mnoho dalších druhů a také hodně druhů hub.

Podle:

Hudec, K., Husák, Š, Jatiová, M. a kol.(1995), Ulita, Brno, s. 143


Umístění

GPS souřadnice

49°11'24.860"N, 16°29'42.434"E

Adresa

Brno-Bosonohy
Brno 642 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bosonohy
Nadmořská výška
300 m.n.m. - 370 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 46,8 ha. Vyhlášeno bylo r. 1986.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Bosonožský hájek

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší stanicí je Brno hlavní nádraží.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší autobusová zastávka se jmenuje Troubsko, Veselka, kam jezdí ze zastávky Brno, Nemocnice Bohunice linky 401, 402. Odtud pokračujte pěšky.

Další možností je jet na zastávku  Kopce (autobus č. 52 s vysokou frekvencí spojů, i o víkendu). Z Hlavního nádraží jeďte tramvají č. 1 na Mendlovo náměstí, kde přestupte na autobus 52. Autobus č. 52 sem přijede také z opačného směru z Bystrce, Zoologické zahrady.

Příjezd osobním autem, parkování

Doporučujeme dvě možnosti:

Z okružní křižovatky v Troubsku-Veselce jeďte směrem na Bystrc a po 500 m odbočte doleva polní cestou. Jeďte až k chatám, kde lze vůz nechat.

Z Brna-Žebětína jeďte směrem na Troubsko a odbočte vpravo asi 600 m po opuštění zástavby Žebětína. Polní asfaltovou cestou dorazíte k chatám, kde vůz nechte.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může dopravit účastníky zájezdu např. na křižovatku asi 600 m jihovýchodně od Žebětína, ale musí jet parkovat jinam, nejlépe zpět do Žebětína. Dále na polní asfaltky nevjíždějte, neotočili byste se.

Přístup pěšky

Ze zastávky autobusů v Troubsku-Veselce jděte polní cestou na severozápad k chatám a pak pokračujte tak, abyste chaty měli po levé ruce. Tak dorazíte na jižní, nejníže položený konec chráněného území. Celkem asi 1 km.

Ze zastávky autobusů Kopce zamiřte nejprve na jih přes kopec s chatami k silnici, kterou přejděte rovně. Polní asfaltkou jděte k chatám a zde doleva. Po chvíli dorazíte k severnímu konci chráněného území. Cestou minete místo, které doporučujeme pro zanechání auta při příjezdu od Žebětína. Celkem asi 1,5 km.

V rezervaci choďte prosím jen po pěšinách a cestách.

Příjezd na kole, parkování kol

Chráněné území Bosonožský hájek není vhodné pro jízdu na kole. Na jeho okraj se ale cyklisté mohou dostat poměrně snadno od Brna-Žebětína po přístupové cestě, kterou popisujeme pro pěší (např. ze zastávky autobusů Kopce).

Poznámky pro vozíčkáře

Terén Bosonožského hájku ani přístupové cesty k němu nejsou vhodné pro vozíčkáře.

Rady a tipy

Bosonožský hájek doporučujeme navštívit za časného jara, kdy kvetou byliny a ještě není olistěno stromové patro. Velmi působivé jsou především květy konvalinek.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu