Lichtenštejnský pomník u Bukoviny

Vzpomínka na dlouho vládnoucího knížete

Kontaktní informace


Poznámky

Nejbližší obec se jmenuje Bukovina, pomník je v katasrtu obce Bukovinka.

Když se r. 1898 slavilo 40 let vládnutí knížete Jana II. Lichtensteina na jeho panstvích, v každém revíru, který mu patřil, byly zakládány tzv. Jubilejní háje a v jejich středu byly postaveny pomníky dokumentující tuto událost.  

Poblíž Bukoviny byla umístěna pamětní tabule s nápisem:Princ Joan Quercentum add. 40 ann. Regim. Jubil. 12 Nov. 1898. A to se kníže dožil ještě dalších 10 let panování, a proto na každý lichtenštejnský pomník byla umístěna "dodatková" tabulka, na níž se píše:L Jahr. Reg: Jubil. MCMVIII  

Pomník je zhotoven na mohyle z místních kamenů, která poněkud podlehla zubu času, ale svaz invalidů z nedalekch Křtin ji r. 1984 opravil a opatřil vysvětlující tabulkou.

Profesor Josef Opletal sice měl návrh na přestavbu lichtenštejnských pomníků, k té však nikdy nedošlo.    
         
Podle:

Truhlář, J. (2003): Památníky adamovských lesů, Primus Praha, pomník u Bukoviny ale v knize není uveden


Umístění

GPS souřadnice

49°18'30.140"N, 16°46'45.699"E

Adresa

Bukovinka 679 05

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bukovinka
Nadmořská výška
549 m.n.m.
Základní číselné údaje
Pomník pochází z r. 1898.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Adamov zastávka. Můžete vystoupit i ve stanici Adamov (obě na trati Brno - Česká Třebová). Dál pokračujte autobusem. Lze se dopravit i do žst Vyškov nas trati Brno - Přerov a odtud pokračovat autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší obce Bukovina jede autobus č. 157 na lince Vyškov - Adamov. Do tohoto autobusu můžete nastoupit u žst Adamov, u železniční zastávky Adamov zastávka, ve Křtinách, ve Vyškově, ale také pod Bukovinou na zastávkce s názvem Bukovina, rozc., kam jedou autobusy 201 z Brna, Židenic, nádraží a ze Staré Osady. Autobusy 157 a 201 se na tomto rozcestí potkávají a čekají na sebe, takže do Bukoviny se dostanete takto z Brna s jedním přestupem. Vystupte na zastávce Bukovina, škola.

Příjezd osobním autem, parkování

Doporučujeme přijet do Bukoviny a vydat se autem po polní asfaltce severním směrem k hájovně na okraji lesa. Není sem zákaz vjezdu a lze tu omezeně parkovat.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus musí parkovat v Bukovině.

Přístup pěšky

Z Bukoviny jděte krátce po silnici na východ a v údolí potoka jděte vlevo po asfaltové lesní cestě, kudy vede i cyklotrasa 5081. Celkem 2 km.

Od hájovny na okraji lesa severně od Bukoviny jděte nejdříve severním směrem po rozhraní lesa a pole, vejděte do lesa, pak lesem, až narazíte na šotolinovou lesní silnici. Po ní vpravo k pomníku. Od místa, kde jste nechali auto, lze jít za příhodných meteorologických podmínek i podle azimutu nebo podle GPS.

Příjezd na kole, parkování kol

Z Bukoviny vede k pomníku cyklotrasa 5081. Okolí pomníku je jedním z nejhezčích cyklistických terénů v okolí Brna.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkářům s doprovodem příliš nedoporučujeme výjezd od Bukoviny, ale spíše přijet dlouhou, ale mnohém příjemněji stoupající cestou od Jedovnic.

Rady a tipy

V okolí též najdete pomníky Ernsta Kreutzera a Jana Doležala.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu