Uvala Hedvábná

Jediný krasový útvar tohoto druhu v Česku vzniklý spojením několika závrtů


Uvala Hedvábná je pravděpodobně jediným krasovým útvarem v Česku, který se slovem uvala správně označuje. Turisté ji mohou najít v terénu severně od Macochy. Lze vést spor o jejím začátku, tedy o horním konci tohoto krasového údolí, ale můžeme tvrdit, že uvala Hedvábná začíná na polní cestě značené zelenou turistickou značkou, která vede od Ostrova u Macochy směrem na západ a noří se do lesa. Právě v místě, kde cesta vchází do lesa, je na její levé straně mělká krasová deprese, kterou můžeme považovat za začátek uvaly. (Také podotkněme, že Karel Absolon uvalu Hedvábná uvažuje kratší, délku uvádí 550 m, tj. až od dalšího okraje lesa.). Uvala odtud pokračuje jako mělké údolí jižním směrem, na jehož západním boku je v lese mohutný závrt, ale jakmile dosáhne lesa, stáčí se k západu. Zde také přes uvalu vede lesní cesta. Závrty, které vytvořily uvalu, jsou na jejích obou stranách. Na tomto místě z hlavní lesní cesty severojižního směru odbočuje "vedlejší" lesní komunikace směrem na západ, která vede podél uvaly  a která končí u základny jeskyňářů. Nejblíže ke křižovatce zmíněných lesních cest ve směru západním je jeskyně v závrtu Maruška (délka 75 m, průzkum r. 1988), dále směrem k jeskyňářské základně následuje Jalového (též Meiselův) závrt , pod nímž byly prozkoumány jeskynní prostory délky 300 m, hloubky 130 m pod úrovní terénu, které komunikují s podzemním řečištěm Punkvy. Přes Meiselův závrt se ale speleologové k Punkvě dosud nikdy nedostali.  V závěru se uvala rozšiřuje a končí pár desítek metrů za speleologickou základnou nevysokým svahem jako slepé údolí. Kdyby uvala pokračovala, zbývalo by jí jen 170 m ke Koňskému spádu.

Na konci uvaly Hedvábná najdeme také několik závrtů, které byly a jsou předmětem bádání přírodovědců a speleologů. Závrt zvaný Hluboký poblíž dnešní jeskynářské základny byl zkoumán již skupinou Karla Absolona v l. 1939-40. Mnohé jeskynní prostory pod závrty v uvale Hedvábná dosahují hloubek až 130 m, tedy k úrovni podpovrchových vod Punkvy. Další poznatky najdete na webech, které uvádíme níže, ale které bohužel někdy opisují jeden od druhého. Nejsolidnější poznatky získáte na jeso.cz (Jednotná evidence speleologických objektů).

Velmi dobrou představu o souvislosti mezi povrchovými a podzemními krasovými jevy můžete vypozorovat na interaktivní mapě na webových stránkách obce Rudice: http://www.rudice.cz/index.php?page=mapa-rudice-testovaci. Stačí jen mapu myší dostat do oblasti severně od Macochy.

Podle:

http://www.mas-moravsky-kras.cz/create_file.php?id=84, 12. 5. 2014

http://www.ostrovskaplosinamk.websnadno.cz/Jeskyne.html?flash=ne, 12. 5. 2014

http://www.planivy.cz/pruvodce/prostrov.htm, 12. 5. 2014

http://www.chk.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=42&Itemid=40, 12. 5. 2014

http://jeso.nature.cz/?jeso=2825, 14. 5. 2014
    

Umístění

GPS souřadnice

49°22'48.476"N, 16°43'59.238"E

Adresa

Ostrov u Macochy 679 14

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Ostrov u Macochy
Nadmořská výška
478 m.n.m. - 490 m.n.m.
Základní číselné údaje
Délka uvaly je asi 750 m, hloubka kolísá od 5 do 25 metrů (vlastní odhad redakce).
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice se jmenuje Blansko. Zastavují zde osobní vlaky i rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Blanska, aut. st. jezdí na okraj vesnice Suchdola autobusová linka č. 233 (jezdí dál do Sloupu a do Žďárné a Benešova). Vystupte na zastávce s názvem Vavřinec, Suchdol.

Do Ostrova u Macochy jezdí autobusová linka č. 232 Blansko, aut. st. - Viilémovice - Vysočany. Některé spoje jedou ještě dál do Drahan a Bousína.  Vystupte na zastávce Ostrov u Macochy, u rybníka.

Poznámka: v Blansku je vlakové nádraží hned vedle autobusového a spoje obvykle navazují.

Příjezd osobním autem, parkování

V Suchdole lze bez problémů zaparkovat na návsi a dál pokračovat pěšky. V Ostrově u Macochy lze parkovat u hřbitova v severozápadní části obce. Polní cesta z Ostrova k lesu značená zelenou značkou je sice pro auta za sucha sjízdná a není sem zákaz vjezdu (stav v květnu 2014), ale vjezd sem stejně nedoporučujeme - berte ohled na přírodu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může parkovat v Suchdole na návsi nebo v Ostrově u Macochy u hřbitova.

Přístup pěšky

Ze Suchdola jděte po zelené značce okolo památného javoru babyky do Pustého žlebu, přičemž se stále držte zeleného značení, po kterém ze žlebu vystoupíte na jeho druhou stranu. Lesem pokračujte až na jeho okraj (stále po zelené). Zde uvala začíná. Abyste si ji lépe prohlédli, pokračujte lesní cestou vpravo na jih dolů asi 400 m, kde uvidíte závrty uvaly Hedvábná. Lesní cesta uvalu překračuje, další vede napravo na západ uvalou k základně jeskyňářů a kolem dalších závrtů.  Celkem z autobusové zastávky v Suchdole asi 3 km, z návsi asi 2,5 km.

Z Ostrova u Macochy se k okraji lesa, kde uvala začíná, dostanete po zelené značce. Z autobusové zastávky Ostrov u Macochy, u rybníka je to asi 2,5 km (jděte vzhůru obcí, až na značku narazíte), od hřbitova asi 2 km.

Pozn. Uvalu Hedvábná můžete také najít při túře mezi Macochou a Sloupem. Stačí hledat v lese směrem na západoseverozápad od Koňského spádu.

Příjezd na kole, parkování kol

Na horském kole doporučujeme příjezd od Ostrova u Macochy.

Poznámky pro vozíčkáře

Tato část Moravského krasu je pro vozíčkáře nedostupná.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu