Údolí Malolhotského potoka a Ježovec

Překrásné údolí v krajině mezi Tišnovem a Černou Horou s pěšinou vhodnou pro pěší i cyklisty


V krajině mezi Tišnovem a Černou Horou, v místech, které geografové označují jako Žernovnickou hrásť, teče velmi krásným údolím Malolhotský potok. Mezi vsí Malá Lhota a samotou Jižní Portál se údolím vine hezká pěšina, kterou si oblíbili pěší turisté i cyklisté.

V horní části údolí blízko Malé Lhoty se na levém břehu vypíná kopec zvaný Ježovec. Je tvořen horninami typickými pro Boskovickou brázdu, která je právě v popisovaném území rozdělena Žernovnickou hrástí na dvě části - severní a jižní. Horniny pocházejí z období permokarbonu (mladší prvohory) a jsou poměrně bohaté na zkameněliny. Další vlastností těchto hornin je, že nejsou příliš pevné. Kopec Ježovec je tedy v místech viditelných ze stezky erozí rozbrázděn tak, že při hodně bujné fantazii mohou strže oddělené úzkými hřbety připomínat některé americké krajiny zvané badlands. Další podmínkou by také bylo, že na Ježovci bychom si museli odmyslet bujnou vegetaci a možná bychom badlands viděli.

Údolí dále pokračuje smíšenými lesy nebo jehličnatými lesy s pěknou údolní nivou k rybníčku na Jižním Portálu. Zde si můžete dát občerstvení nebo se dokonce i ubytovat a rozhodnout se, zda údolím budete pokračovat k dalšímu pěknému místu, k ústí Malolhotského potoka do potoka Lubě. Proti proudu Lubě byste se zanedlouho dostali k zajímavé skále zvané Krkatá bába, po proudu můžete pokračovat přes menší chatovou osadu a následné brody do vesnice Skalička.


Umístění

GPS souřadnice

49°23'19.139"N, 16°32'41.242"E

Adresa

Malá Lhota, Lubě 679 21

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Malá Lhota, Lubě
Nadmořská výška
350 m.n.m. - 380 m.n.m.
Základní číselné údaje
Údolí Malolhotského potoka je v popisovaném úseku dlouhé asi 2 km, na něj navazuje úsek asi 3 km hezkého údolí potoka Lubě.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Kuřim na trati Brno - Havlíčkův Brod. Odtud pokračujte autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší sídel Újezd u Černé Hory nebo do obce Malá Lhota jezdí autobusová linka 313 na trase Kuřim, žst. - Lysice. V pracovní dny jezdí v intervalech po 1 nebo 2 hodinách. Omezený počet spojů jezdí i v sobotu a v neděli.

Příjezd osobním autem, parkování

K Jižnímu Portálu vede místní asfaltová silnice. Na severním konci Újezdu u Černé Hory u zemědělského objektu odbočte, ve směru z centra obce doleva. U ubytovny je malé parkoviště. Auto také můžete zanechat v Malé Lhotě, zde jsou ale parkovací možnosti skromnější.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Příjezdová cesta k Jižnímu Portálu je sice úzká, ale pro autobusy sjízdná. V Malé Lhotě je parkování vzhledem k prostorovým možnostem obtížnější.

Přístup pěšky

Údolí mezi Malou Lhotou k Jižnímu Portálu a dále k ústí Malolhotského potoka do potoka Lubě je pohodlně schůdné pro pěší. Délka úseku je asi 2 km, značení jako cyklotrasa 5197. Na navazujícím  úseku potoka Lubě až do Skaličky je několik brodů neschůdných za vysoké vody.

Příjezd na kole, parkování kol

Krátký úsek 5 km cyklotrasy 5197 mezi Malou Lhotou a Skaličkou je velmi oblíben mezi místními cyklisty, "objevili" ho i někteří Brňané. Je třeba mít horské kolo.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře je údolí Malolhotského potoka nedostupné.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu