Kaproun

Chráněné území s rašeliništěm a malým rybníčkem


V lukách u malebné vesnice Kaproun osídlené hlavně chalupáři se na velkých plochách obvykle pase skot. Pro krajinu okolní náhorní planiny to znamená několik doprovodných jevů. Je důležité, že krajina je využita tak, jak odpovídá nadmořské výšce a ekologickým poměrům a skot má kvalitní pastvu. Na druhou stranu louky okolo Kaprouna jsou druhově chudé, protože intenzívní pastevectví botanickou pestrost zničí. A ještě jedna věc. Pokud si u Kaprouna naplánujete výlet, raději jděte po cestách a nejlépe po turistických značkách. Při naplánování trasy výletu napříč lesem a loukami se může stát, že narazíte na elektrický ohradník, který budete muset zdlouhavě obcházet.

Malý rybníček Horní pod hájenkou s přilehlým rašeliništěm zhruba půl kilometru východně od vsi tvoří území národní přírodní památky Kaproun a je výjimkou. Není v ohradě a je v něm velmi bohatý život. Na rašeliništi roste řada přírodovědecky a ochranářsky významných rostlinných druhů. Za zmínku stojí zábělník bahenní, vachta trojlistá, suchopýr pochvatý, suchopýr úzkolistý, hadí mord nízký, starček potoční, vrba rozmarýnolistá, leknín bělostný. Z lokality údajně zmizel kriticky ohrožený druh vstavače, prstatec Traunsteinerův.

Rybníček a rašeliniště jsou cenné i zoologicky. Žijí tu vzácní měkkýši, mj. škeble rybniční, 23 druhů vážek a další chránění bezobratlí, také ale obojživelníci ropucha obecná, skokan ostronohý a skokan krátkonohý.

A poslední zajímavost - když se pozorně podíváte do map, zjistíte, že nad chráněným územím pramení a rybníčkem protéká říčka Dračice mající tady pochopitelně podobu nepatrného potůčku.

Podle:

Naučné tabule u rybníka a ve vsi Kaproun, 3. 8. 2014


Umístění

GPS souřadnice

49°4'47.027"N, 15°11'25.855"E

Adresa

Kaproun
Kunžak 378 33

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Kaproun
Nadmořská výška
665 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rybník má plochu asi 0,64 ha. Rozloha celého chráněného území je 2,92 ha. Vyhlášeno bylo r. 1987.
Kategorie chráněného území
Národní přírodní památka Kaproun

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka je na úzkorozchodné trati Jindřichův Hradec - Nová Bystřice. Jmenuje se Kaproun. Je kuriózní, jako provoz na celé trati, viz samostatné heslo.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávka autobusu se jmenuje Kunžak, Kaproun, háj., rozuměj hájovna. Ta je také kuriózní, protože na ní zastavuje jeden (!) spoj denně, a to jen v pracovní dny (stav r. 2021)

Příjezd osobním autem, parkování

Omezeně lze parkovat při vyústění jedné z lesních cest na silnici Kaproun - Kunžak. Místo má souřadnice 49°5'7.681"N, 15°11'20.066"E.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může zaparkovat jedině omezeně v Kaprouně (ve vsi).

Přístup pěšky

Z Kaprouna, žel. zast.: jděte po zelené značce do vsi Kaproun a pak pokračujte podle dalšího popisu.

Ze vsi Kaproun: jděte přes louku po cyklotrase 1241 východním směrem. Po levé straně v lese budete mít rybník Dolní pod hájenkou. Asi 150 m za ním odbočte vlevo po polní cestě na sever. Dojdete téměř k hájovně, ale těsně před ní odbočte ostře vlevo na nevýraznou lesní cestu. Tou se dostanete do chráněného území.

Z autobusové zastávky Kunžak, Kaproun, háj. (kde lze též odstavit auto): ignorujte všechny turistické značky a jděte neoznačenou lesní cestou téměř k jihovýchodu k hájovně a za ní doprava a pak přímo.

Příjezd na kole, parkování kol

Všechny cesty, které uvádíme jako přístupové pro pěší, jsou sjízdné na horských kolech. K popisovanému území můžete například odbočit při jízdě cyklotrasou 1241.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře jsou terény v okolí popisované národní přírodní památky nesjízdné.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu