Dědkův rybník a další rybníky na Slavonickém potoce

Soustava krásných vodních ploch obklopených lesy


Mezi Slavonicemi a Stálkovem turisté často zastavují auta, kola nebo chůzi u zaniklé vsi Pfaffenschlag. Okolí této významné archeologické lokality je porostlé lesy, v nichž se lesknou hladiny poměrně velkého množství rybníků. Největší počet a největší plochy rybníků byly vybudovány na Slavonickém potoce, další jsou na přítocích.

Dědkův rybník, někdy též nazývaný krátce Dědek je mezi ostatními v okolí výiimkou, neboť je chráněným územím. Velice cennými byly botaniky shledány jeho pobřežní porosty, další odborníci našli ve vodách rybníka neobvykle druhově pestrý zooplankton i fytoplankton a mnoho dalších vodních organismů.

Z výše uvedeného plyne, že rybník není vhodný na koupání, přesto někteří ojedinělí návštěvníci jej za koupací považují.

Velmi hezkým rybníkem je další vodní nádrž ve směru od Dědka ke Slavonicím, Vožralý rybník, dalším po proudu je rybník Staré koupaliště, u jednoho z dalších pak stojí Bejčkův mlýn.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1777, 14. 9. 2014


Umístění

GPS souřadnice

49°0'47.711"N, 15°18'31.562"E

Adresa

Slavonice 378 81

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Slavonice
Nadmořská výška
570 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní památka Dědek u Slavonic má rozlohu 2,8 ha. Byla vyhlášena r. 1995. V soustavě vodních ploch na Slavonickém potoce je plošně největší Vožralý rybník: 6,2 ha.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Dědek u Slavonic

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice se jmenuje Slavonice.  Je konečnou stanicí na železniční trati z Kostelce u Jihlavy. Do Kostelce se lze dostat přímými vlaky na trase Brno - Jihlava - České Budějovice.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Po silnici, která vede okolo Pfaffenschlagu a blízkých rybníků, jezdí některé spoje autobusové linky Slavonice - Jindřichův Hradec. V lese u rybníků ale není zřízena žádná zastávka, nejbližší je u Bejčkova mlýna 1,5 km vzdáleného. Frekvence spojů je ale velmi nízká, obvykle 3 až 4 páry ve všední dny, o víkendech nic.

Příjezd osobním autem, parkování

 V lese u vykopávek osady Pfaffenschlag je u silnice zřízeno menší přírodní parkoviště. Auto můžete také odstavit u Vožralého rybníku.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus v lese mezi Slavonicemi a Stálkovem krátce zastavit může, např. na prohlídku Pfaffenschlagu u okraje silnice, ale delší parkování pro uskutečnění vycházky okolo rybníků možné není.

Přístup pěšky

Kolem nejhezčích rybníků vede červená značka Slavonice - Staré Město pod Landštejnem. Dědkův rybník ale přímo při značce neleží, je třeba krátce odbočit.

Příjezd na kole, parkování kol

Rybníky si můžete prohlédnout cestou na kole mezi Slavonicemi a Stálkovem (cyklotrasa 1004), můžete jet i lesníni cestami po červené značce. Na hráz Dědkova rybníku se musíte trefit podle mapy.

Poznámky pro vozíčkáře

Doporučujeme např. prohlídku Vožralého rybníku, který je pro vozíčkáře s doprovodem dostupný po opuštění auta jízdou po hrázi a pak po červené značce. Dědkův rybník pro vozíčkáře dostupný není.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu