Mokřad pod Tipečkem

Nenápadný mokřad na neobvyklém místě


Mezi Křtinami a Jedovnicemi v oblasti Moravského krasu (i když nepatrně za jeho hranicemi) vede rušná silnice, po níž denně projedou stovky aut. Málokdo si všimne nenápadného území na loukách v podstatě těsně vedle Rudického propadání. Mokřad pod Tipečkem byl nazván podle zaniklé středověké vsi Tipeček, která tu kdysi stávala.

Území pod Tipečkem je zvláštní hned v několika ohledech. Je to ploché sedlo, jehož vrcholem vede silnice. Není divu, že v tomto plochém místě odtékající srážková voda má malý spád a tudíž podmáčela louku a prameniště severně od sedla. V dalším průběhu dále k severu teče občasný potůček "sevřenějším" údolíčkem v těsné blízkosti silnice, ale okolní niva je ukázkou podmáčeného terénu. A proč vznikl mokřad v krasu? Zde bychom očekávali, že se srážková voda ve vápenci vsákne a vytvoří klasické krasové jevy, tedy například závrty atd. Pravdou je, že území pod Tipečkem se nachází v administrativních hranicích CHKO Moravský kras, ale nejsou tu vápence. Podloží je tvořeno nekrasovými horninami kulmu Drahanské vrchoviny. Koneckonců, podívejte se na dolní, tedy severní konec chráněného území. Tady mokřad končí a následuje prudký břeh Jedovnického potoka. Teče sice v hlubokém údolí, ale na povrchu. Vápence tu ještě nejsou. Potok se do podzemí vápencové krajiny propadne o několik set metrů dál.

Mokřad pod Tipečkem se nachází na levém břehu Jedovnického potoka. Na pravém břehu by žádný mokřad vzniknout nemohl. Jsou tam vápence, tudíž tam najdeme už typické krasové jevy, mokřady vázané na nekrasové horniny nikoliv.

Ještě informace k vesnici Tipeček. Pravděpodobně existovala ve 13. stol., zanikla za husitských válek.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1906, 15. 8. 2014Umístění

GPS souřadnice

49°19'48.058"N, 16°44'23.176"E

Adresa

Jedovnice, Křtiny 679 06

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
JedovniceKřtiny
Nadmořská výška
455 m.n.m. - 460 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní rezervace je 2,1 ha. Byla vyhlášena r. 1997.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní rezervace Mokřad Pod Tipečkem

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Blansko.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Blanska jezdí do Jedovnic autobusy číslo 167 a 231. Z Jedovnic lze jít buď pěšky nebo dalším autobusem č. 201 na zastávku Jedovnice pila, odtud je to k mokřadu 100 m.

Z Brna-Židenic, žel. st. nebo z Brna-Staré Osady jezdí na tutéž zastávku právě onen autobus 201.

Příjezd osobním autem, parkování

Omezeně lze parkovat u autobusové zastávky Jedovnice, pila nebo v sedle mezi Jedovnicemi a Křtinami v ústí polní cesty na silnici.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Pro organizátora zájezdu je patrně nejrozumnější nechat vystoupit účastníky z autobusu v Rudicích, zhlédnout větrný mlýn a geopark a pak se vydat k propadání a případně i k mokřadu. Nakonec účastníci zájezdu dojdou pěšky až do Jedovnic na náměstí. Na autobusové zastávce Jedovnice, pila je málo místa. Zájezdový bus by se tam nevešel.

Přístup pěšky

Mokřad si můžete prohlédnout nejlépe z lesní cesty, která vede souběžně se silnicí jižně od Jedovnic, od silnice jen desítky metrů na západ. Najdete ji nejlépe cestou od autobusové zastávky Jedovnice, pila, kde nesestupujte k Rudickému propadání, ale jděte podél lesa na jih, kudy po 100 m dojdete k dolnímu konci mokřadu. 

Příjezd na kole, parkování kol

Cestu popisovanou pro pěší můžeme doporučit jen otrlým nadšencům na horských kolech. Ostatním bude stačit letmé prohlédnutí mokřadu ze silnice.

Poznámky pro vozíčkáře

Doporučujeme na podzim malý výlet od okraje silnice ze sedla k okraji lesa. Kvetou tu ocúny. Jinam se vozíčkář nedostane, jedině, že by na silnici riskoval pohyb mezi auty.

Rady a tipy

Vydejte se k mokřadu v červenci. Při lesní cestě roste spousta malin, kterými zabavíte děti.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu