Jezírko U Kaple

Památka na těžbu písků a jílů u kaple sv. Antonína v Rudici v Moravském krasu


Jezírko U Kaple, někdy zvané též U Kapličky jižně od Rudic v Moravském krasu je významným dokladem hlubinného dobývání nerostných surovin z rudických vrstev. O tom, jak rudické vrstvy vznikly, pojednáváme pod heslem Lom Seč. Jen podotkněme, že se jedná o hluboké "kapsy" nad devonskými vápenci, které byly druhotně vyplněny zajímavými sedimenty, mj. železnou rudou. Ta se ale u kapličky netěžila, zde byly dobývány písky a jíly bílých a žlutých odstínů. Jejich zbytky dnes tvoří břehy jezírka. Šachta na dobývání dnes pochopitelně neexistuje, po skončení těžby zanikla a byla zalita vodou.

V okolí se rozkládal ve druhohorách tropický kras typický výskytem věží a kuželů, kterým se říká mogoty. Ty do dnešních dob stačily zvětrat a místo nich se v okolí Rudic začaly vyskytovat závrty a krasové deprese. Dokladem je skalka asi 100 metrů jižně od jezírka. Je to okraj mohutného závrtu.

Těžaři a později i geologové nacházeli v šachtě u kapličky v rudických vrstvách velmi zajímavé druhohorní, jurské zkameněliny: ježovky, zbytky červů, hub, hvězdic, zuby ryb. Části nebo celá těla amonitů byla často vyplněna křemenem, což u těchto fosilií je unikátní. Mnoho nálezů se při těžbě pochopitelně zničilo, část, která se zachránila, je k vidění v Moravském zemském muzeu v Brně. Nový nález již nelze uskutečnit vzhledem k tomu, že šachta zanikla.

O kapli sv. Antonína, která je postavena hned vedle bývalé šachty ani o těžbě samotné nejsou redakci zatím známy bližší údaje.

V okolí badatelé Jindřich Wankel a Hugo Václav Sáňka objevili doklady o činnosti železářských hutí, přičemž byl také nalezen denár Oty I. Sličného, údělného knížete brněnského a olomouckého (zemřel r. 1087).

Podle:

Tabule naučné stezky u Rudic, r. 2013

http://www.starahut.com/AT/AT13/13%20II%20etapa%20projektu%20EIT%20v%20Moravsk%C3%A9m%20krasu.pdf, 22. 12. 2013
Umístění

GPS souřadnice

49°19'39.601"N, 16°43'37.185"E

Adresa

Rudice 679 06

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Rudice u Blanska
Nadmořská výška
490 m.n.m.
Základní číselné údaje
Jezírko má rozlohu asi 17,4 aru.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Blansko. Zastavují tu osobní vlaky i rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Rudice se dostanete autobusem č. 231 z Blanska nebo z Jedovnic. V pracovní dny je spojení celkem časté, ale některé spoje do Rudice nezajíždějí, o víkendech se do Rudice dostanete v intervalech po 2 hodinách.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem můžete jet až na nejjižnější okraj Rudice a zde zaparkovat v ulici Ke Kapličce.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Pro autobus je v uličkách Rudice sice málo místa, ale do ulice Ke Kapličce zajet lze.

Přístup pěšky

Od zelené značky Křtiny - Jedovnice odbočte mezi Dělnickým domem a větrným mlýnem k jihu ulicí Tumperskou a pak jděte stále rovně k jihu ulicí Ke Kapličce. Přímo od zelené značky k jezírku a kapličce ujdete 550 m.

Příjezd na kole, parkování kol

Lokalita je přístupná na kole stejnou přístupovou cestou jako pro pěší.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář s doprovodem cestu z Rudic k jezírku a zpět zvládne.

Rady a tipy

   

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu