Blažkův závrt

Mohutný krasový jev na úpatí stráně naproti jeskyni Balcarka


Poblíž jeskyně Balcarka mohou turisté obdivovat fascinující krajinu Moravského krasu. Jsme na začátku Suchého žlebu, "opravdu" suchého údolí, které má nesmírně zajímavou morfologii a řadu nezodpovězených otázek. Sem, k Balcarově skále a k Vintokům přitéká Ostrovským žlebem od severu potok Lopač, který se několik set metrů nad Balcarkou ztrácí v podzemí (ponory potoka Lopače), sotvaže se jeho vody "dotknou" vápencového podloží. Ze sousedního údolí přitéká Krasovský potok, který se přímo u silniční křižovatky pod jeskyní propadá do podzemí (ponory Krasovského potoka). Pod Balcarkou existuje zcela určitě systém dosud neprobádaných dutin, jak o tom svědčí novodobě vytvořený závrt přímo u silnice poblíž Balcarky.

Při znalosti toho, že stojíme na okraji krasového území, nás tedy ani nemůže překvapit, že naproti jeskyně Balcarka na okraji louky pod svahem s větrným mlýnem spatříme nápadný mísovitý závrt. Známý je od nepaměti pod názvem Blažkův a popisuje jej např. Karel Absolon ve své knize Moravský kras. Ani Absolon ani jiní autoři ale Blažkovu závrtu překvapivě nevěnují mnoho místa. Ví se pouze, že za velmi vysokých stavů vody na Krasovském potoce nebo na potoce Lopači nestačí propadání nad Balcarkou pohltit všechnu vodu a ta dospěje až do Blažkova závrtu, kde se ztratí v podzemí. Absolon ale tento jev nikdy neviděl osobně a musel se spolehnout na vyprávění místních.

Údolí potoka Lopače končí právě u Blažkova závrtu. Je ale jen poloslepé, sníženina ve směru dolů pokračuje dál, ale je bez vodního toku. Označuje se jako Suchý žleb. Jeho začátek ale různí autoři kladou na různá místa.

Podle:

Absolon, Karel (1970): Moravský kras I., ČSAV Praha, str. 186-187


Umístění

GPS souřadnice

49°22'37.650"N 16°45'19.189"E

Adresa

Ostrov u Macochy 679 13

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Ostrov u Macochy
Nadmořská výška
425 m.n.m.
Základní číselné údaje
Závrt má průměr asi 40 metrů.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Blansko. Zastavují zde i rychlíky. Odtud jeďte autobusem č. 232 cca 12 km nebo jděte pěšky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Poblíž Blažkova  závrtu vede silnice, po níž jezdí autobusová linka č. 232 Blansko, aut. st. - Vilémovice - Vysočany. Některé spoje jedou ještě dál do Drahan a Bousína. V Blansku je autobusové nádraží blízko vlakového. Vystupte na zastávce Ostrov u Macochy, Balcarka.

Příjezd osobním autem, parkování

K Blažkovu závrtu přijedete buď od Blanska přes místní část Lažánky a obec Vilémovice nebo od severu přes obec Ostrov u Macochy. Silnice přicházející k Balcarce od východu (cyklotrasy 5079 a 507) nejsou pro provoz motorových vozidel určeny! Parkoviště před provozní budovou jeskyní je zdarma.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může parkovat pouze na oficiálním parkovišti u jeskyně Balcarky.

Přístup pěšky

Jděte po louce od provozní budovy  jeskyně Balcarka cca 130 m na západ.

Příjezd na kole, parkování kol

Kola nechte u provozní budovy jeskyně Balcarka a k závrtu dojděte pěšky.

Poznámky pro vozíčkáře

Louka okolo závrtu neumožňuje vozíčkářům dostat se blíže k závrtu. Prohlédnout si jej mohou jen od silnice.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu