Rejvíz

Národní přírodní rezervace, lesy, rašeliniště a mechová jezírka, jedno z nich turisticky přístupné


Hrubý Jeseník je rozsáhlým, dobře prozkoumaným a hojně navštěvovaným pohořím. Z hlavního hřbetu vybíhá k severu od sedla s názvem Videlský kříž nižší hřbet Orlíku, kam návštěvníci zamíří zřídka. Hřbet končí u osady Rejvíz prostornou pánví, která je ovšem turisticky známa velmi silně. Důvod je jediný - rašeliniště Rejvíz. Na starém geologickém podloží s podzolovými půdami a s pomalým odtokem vody se postupně kolem dvou středových částí s jezírky vytvořilo pánevní rašeliniště. To má přechody k vrchovišti a slatině.

Středové části tvoří Velké mechové jezírko zpřístupněné pro turisty haťovým chodníkem a východně od něho Malé mechové jezírko, návštěvníkům nepřístupné. V obou středových částech je převažující dřevinou borovice blatka místy až 6 m vysoká. Hloubka rašeliny činí u Malého mechového jezírka až 8 metrů, jedná se o živý útvar, u Malého jezírka je hloubka 4,5 m a jsou v něm odumřelé části.

Botanická pestrost činí z rašelinišť u Rejvízu unikát. Rostou tu v kobercích mechy ploník obecný (Polytrichum commune), keříky klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos) vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum). Mezi borovicí blatkou rostou rojovníky bahenní (Ledum palustre), na volných místech pak suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), orchideje vstavač plamatý (Orchis maculata) a prstnatec májový (Orchis latifolia).a další botanické lahůdky. Po obou stranách Rejvízského potoka, který teče mezi oběma jezírky, se šíří rašeliniště přechodného typu a slatinné formace s množstvím mechů, ostřic, trav, rašeliníků, klikvou a na slatinách s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata). Směrem od obou středů k okrajům chráněného území borovice blatky ubývá a z dřevin tu rostou buky, jedle a smrky s podrostem trav a bylin.

Vstup do rezervace je zpoplatněn. Vstupné se vybírá pří okraji chráněného území. Pokud chcete v rezervaci zažít klid, vyhněte se letní sezónní návštěvní špičce. Například časně zjara nebo na podzim v pracovních dnech nemusíte na překrásných, téměř přírodních haťových chodníčcích nikoho potkat.

Pokud se vydáte po žluté značce od Rejvízu dál na Kazatelny, pravděpodobně nepotkáte vůbec nikoho ani v sezóně.

Anebo můžete zamířit k rozhledně Zlatý chlum a výlet skončit v Jeseníku.

Podle:

Vyskot, M. a kol. (1981): Československé pralesy, Academia Praha, s. 174


Umístění

GPS souřadnice

50°13'11.707"N, 17°17'12.563"E

Adresa

Rejvíz
Zlaté Hory 793 76

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Rejvíz, Seč u Jeseníku
Nadmořská výška
731 m.n.m. - 805 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 331,3 ha. Bylo vyhlášeno r. 1955.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Jeseníky Národní přírodní rezervace Rejvíz

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Jeseník.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší dobře použitelná zastávka autobusů se jmenuje Zlaté Hory, Rejvíz, zotavovna. Zde u parkoviště aut návštěvníků rezervace Rejvíz zastavují autobusy na lince Jeseník - Zlaté Hory. V pracovní dny zde jezdí šest párů spojů, o víkendech tři (r. 2015/2016).

Příjezd osobním autem, parkování

Auto je možné nechat před zotavovnou na Rejvízu na označeném parkovišti. Stání je v letní sezoně placené a spíše drahé.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Platí totéž, co pro auta.

Přístup pěšky

Z Rejvízu od parkoviště jděte buď po naučné stezce nejdříve k jihu, pak k západu nebo po silnici z obce po modré značce nejdřív k západu a pak k jihu. Nejkratší cesta vede u posledních chat Rejvízu vpravo přes mírný kopec po zelené místní značce. Ta je dlouhá asi 1 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Vzhledem k obrovskému množství pěších návštěvníků na stezkách v rezervaci a okolí doporučujeme kola vést nebo jet velmi opatrně. Na haťové chodníky nevjíždějte vůbec.

Poznámky pro vozíčkáře

S velkou dávkou opatrnosti a s obratným doprovodem si může na haťové chodníky troufnout i vozíčkář.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu