Vltavský luh

Krásné a vzácné rašeliniště doprovázející na Šumavě tok Vltavy


Pomalu plynoucí voda, hluboké vrstvy rašeliny, na březích Vltavy trávy a borovice blatka, sem tam bříza nebo černá borovice. Značná rozloha naprosto původní přírody. Civilizace poskrovnu a když už nějaká, tak v podobě tichého šplouchání kánoí, osamoceného zemědělce se senem nebo kroku ojedinělého turisty. Auta hodně daleko, občasné houkání vlaku trochu blíž.

Ano, to je Vltavský luh, rašeliniště doprovázející Vltavu pod Soumarským Mostem. Vzniklo v okolí soutoku Teplé a Studené Vltavy v místech, kde obě řeky zpomalují svůj tok. Elipsovitému území o délce 3,5 km a šířce 1,7 km na soutoku se říká Mrtvý luh, celému chráněnému území, které se táhne v pruhu různě širokém ve vltavské nivě až ke vzdutí vodní nádrže Lipno, se říká Vltavský luh.

Na hlinitém podloží se tu vytvořily vrstvy rašeliny o mocnosti až 720 cm. Obě řeky i pak spojená Vltava v rašeliništi silně meandrují. Zřejmě nejhezčí meandr Vltava vytváří těsně nad Lipnem (souřadnice 48°49'13.779"N, 13°56'34.448"E), který je v šíji široký pouhých 30 m, ale voda tento úsek obtéká oblouky dlouhými celkem 750 metrů. Při povodních je rašelina vyplavována, což dává vltavské vodě typickou černočervenou barvu - i za normálního stavu. Zatímco se  vrstvy rašeliny na některých místech vyplavují, jinde se přírůstkem rašeliníků a dalších rostlin nové vrstvy tvoří. Téměř všude je povrch Vltavského luhu trvale zamokřen.

Zatímco celý luh je pokryt mechy, travami a lesními celky, v Mrtvém luhu jsou dřeviny ojedinělé. Borovice blatka není souvisle zapojena, ostatní stromky (bříza, smrk ztepilý a borovice černá) se vyskytují jen sporadicky. Podíl "zalesnění" činí nejvýše 30%. Chudá dřevinná vegetace a velké množství trčících "mrtvých stromů" je pozůstatkem velkého podzemního požáru rašeliny.

Rašeliniště není možno navštívit pěšky. Částečně je vidět ze silnice nebo z vlaku v úseku  Nová Pec - Černý Kříž. Podotkněme, že na silnici, která vede podél rašeliniště, platí zákaz vjezdu motorových vozidel.

U vesnice Dobrá je možno jít Vltavským luhem po žluté značce přes Teplou Vltavu přes lávku a u vesnice Pěkná vede přes Vltavský luh silnice. Je na ní také zákaz vjezdu motorových vozidel.

Na Vltavském luhu lze strávit jeden z nejkrásnějších zážitků v České republice. Vydejte se s kánoí nebo s kajakem na Vltavu v úseku Soumarský Most - Nová Pec. Vodáci tuto plavbu milují a poněkud nelibě nesou, že z důvodů ochrany říční fauny je splutí Vltavy nejkrásnějšími místy Šumavy omezeno. Nejezdí se, pokud na vodočtu u Soumarského Mostu není hodnota alespoň 50 cm, plavbu je nutno rezervovat a je limitována do určitého počtu lodí a navíc je třeba za každou loď zaplatit. Ale pokud překonáte ochranářské a byrokratické překážky, budete míc z plavby velmi hezký zážitek. A na soutoku Teplé a Studené Vltavy nezapomeňte vystoupit a ponořit nohy do proudu. V teplotě vody mezi oběma řekami je podstatný rozdíl. Dokonce můžete zkusit stát jednou nohou v Teplé a druhou nohou ve Studené Vltavě. Pozn. Plavba po Studené Vltavě, např. z Černého Kříže, není dovolena.  Více informací zjistíte na webu Národní parku Šumava - viz odkaz.

Plavba od Soumarského mostu do Nové Pece měří asi 27 km, není na ní ani jeden jez, žádná nebezpečná místa a zvládnou ji i začátečníci se základy ovládání lodi. Doporučujeme vyhradit si na ni celý den.
   
Podle:

Vyskot, M. (1981): Československé pralesy, Academia Praha, s. 161


Umístění

GPS souřadnice

48°51'32.650"N, 13°53'35.168"E (soutok Teplé a Studené Vltavy v rašeliništi)

Adresa

Stožec, Volary, Nová Pec, Želnava 384 51

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
České Žleby, Chlum u Volar, Nová Pec, Volary, Želnava
Nadmořská výška
730 m.n.m. - 765 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 1714 ha. Bylo vyhlášeno r. 1989.
Kategorie chráněného území
Národní park Šumava Přírodní památka Vltavský luh

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte vlakem  např. do stanice Volary a pak se vydejte k Vltavě pěšky.

Ještě lepší přístup k pohledům do Vltavského luhu získáte, vystoupíte-li z vlaku v zastávce Dobrá na Šumavě, ve stanici Černý Kříž, v zastávce Ovesná nebo ve stanici Nová Pec.

Jestliže budete začínat vodáckou plavbu, pak vystupte z vlaku v zastávce Soumarský most.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusy jezdí jen do Volar, doprava do vesnic v okolí Vltavského luhu je pouze sporadická. Doporučujeme vlak.

Příjezd osobním autem, parkování

Do oblasti Vltavského luhu se dostanete autem jen na několika místech.

Nová Pec: zde můžete zaparkovat např. u hotelu Marlin, směrem na sever od obce po pravém břehu Vltavy vede silnice. Je na ní zákaz vjezdu motorových vozidel. V Nové Peci je rozsáhlé tábořiště, základna pro výlety v této části Šumavy.

Pěkná: z vesnice vede na západ úzká asfaltová silnička k Vltavě. Je na ní zákaz vjezdu pro nákladní vozidla. Ostatní řidiči mohou dojet až na parkoviště k Vltavě nebo až na vlakovou zastávku Pěkná. Tady ale parkoviště není a na obě strany pravobřežní silničky podél Vltavy platí zákaz vjezdu motorových vozidel.

Černý Kříž: sem se autem nedostanete bez povolení vůbec.

Dobrá: parkoviště je na západním okraji vesnice, dál sice zákaz vjezdu není, ale v zástavbě Dobré místa na parkování nejsou. Zákaz vjezdu je umístěn až daleko na jihovýchod od Dobré, ale zaparkovat u něj nelze.

Stožec: velké parkoviště uprostřed zástavby.

Některá z uvedených parkovišť bývají v letní sezoně placená.
 
    

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme parkování ve Stožci nebo v Nové Peci.

Přístup pěšky

Hezké výlety:

Vystupte z vlaku na zastávce Soumarský most. Pak jděte buď po zelené nebo přes Soumarské rašeliniště po naučné stezce a dojděte k Vltavě na křižovatku se žlutou. Odtud po žluté přes lávku přes Vltavu do Dobré a stéle po žluté do Stožce. Za velkého mokra je stezka okolo Vltavy velmi špatně schůdná. Celkem Soumarský most - Dobrá - Stožec asi 8,5 km.

Vystupte z autobusu na zastávce Dobrá rozc. (velmi malá frekvence spojů) nebo sem dojděte od Soumarského mostu. Pak můžete jít po pravobřežní asfaltce podél Vltavy do Černého Kříže nebo až do Nové Pece. Zajímavé zejména v zimě. Celkem Soumarský most - Dobrá, rozc. - Černý Kříž - Nová Pec asi 21 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

V celé délce podél pravého břehu Vltavy vede asfaltová silnička, jeden z nejzajímavějších cykistických zážitků v Česku. Z Černého Kříže do Nové Pece často jezdí také lidé na in.line bruslích. Začátek výjimečného cyklistického zážitku můžete naplánovat v Novém Údolí či ve Stožci, kam se dopravíte vlakem. Pak jedete podél Studené Vltavy do Černého Kříže. Odtud podél Vltavského luhu do Nové Pece.
  

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář i bez doprovodu zvládne trasu (Stožec -) Černý Kříž - Nová Pec. Do Stožce nebo do Černého Kříže se dopravte vlakem.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu