Údolí Nešůrky

Hluboké, místy skalnaté a málo navštěvované místo u Doubravice nad Svitavou


Když se zeptáte znalců české krajiny, kde teče potok Nešůrka, obvykle nechápavě kroutí hlavou nad názvem a potom nad jeho geografickým zařazením.

Potok Nešůrka je levostranný přítok Svitavy. Pramení na jižním úbočí vrchu Škatulec (656 m.n.m.) v oblasti Drahanské vrchoviny a míří nejdříve mělkým, ve střední části poměrně hlubokým údolím k Doubravici nad Svitavou, kde ústí do Svitavy. Poslední asi 1 km teče regulován v zástavbě obce. Ve střední části je údolí místy skalnaté, porostlé hezkými, většinou smrkovými lesy. Potok místně tvoří krátké peřeje a kaskády.

Asi 2 km východně od Doubravice se nad levým břehem potoka zvedá vysoká skalnatá stráň, kterou naši předci využili k vybudování hradu, z něhož zbyly jen skrovné pozůstatky. Zřícenina rovněž název Doubravice.

Velmi krásné místo si nad potokem Nešůrkou ve střední části údolí nad zajímavým zákrutem vybrali trampové. Občas tu táboří.

A ještě poznámka nakonec. V některých pramenech se potok udává pod názvem Nešorka.

Na Nešůrce zhruba v ř. km 0,8 byl v době zpracovávání tohoto textu ve vysokém stupni připravenosti projekt výstavby retenční nádrže s hrází šířky asi 20 m a délky 37 m z lomového kamene. Zatopené území má mít šířku kolem 38 m a délku 120 m. Stavba má napomoci regulovat vodní režim na Nešůrce.


Umístění

GPS souřadnice

49°26'46.008"N, 16°39'26.250"E

Adresa

Doubravice nad Svitavou 679 11

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Doubravice nad Svitavou
Nadmořská výška
340 m.n.m. - 480 m.n.m.
Základní číselné údaje
Potok Nešůrka je asi 6 km dlouhý. Zajímavá část jeho údolí je dlouhá asi 3 km.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Doubravice nad Svitavou (trať Brno - Česká Třebová). Zastavují zde jen osobní vlaky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Doubravice nad Svitavou jezdí autobusové linky 234 Blansko - Boskovice, 258 Boskovice -Skalice n. S. - Obora - Doubravice a 259 Boskovice - Újezd u Boskovic - Doubravice.  Všechny jsou provozovány v pracovní dny i o víkendu, ale v sobotu a v neděli s malým počtem spojů. Vystupte na zastávce Doubravice, ZD.

Příjezd osobním autem, parkování

Doporučujeme, abyste auto zaparkovali v Doubravici někde v ulici, kde najdete červenou značku, která vede do údolí.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus zaparkujte v Doubravici na náměstí.

Přístup pěšky

Do údolí Nešůrky se nejlépe dostanete z Doubravice nad Svitavou od železniční zastávky nebo od zastávky busu Doubravice ZD. Oběma místy vede červená značka. Ta ovšem po 2 km odbočí z údolí doprava ke zřícenině Doubravice a pak už údolím nevede. A Nešůrka je krásná právě v místech, kde již značka není. K průzkumu doporučujeme lesní cestu, která kopíruje levý břeh potoka. Jenom dodáváme, že levý je označení  myšlené po proudu vodního toku.

Příjezd na kole, parkování kol

Údolí Nešůrky je pro cyklisty sjízdné jen v dolní části z Doubravice ke zřícenině. Část nad zříceninou doporučujeme projít pěšky.

Nad údolím v lese vede po asfaltové silničce cyklotrasa 5203, ta je ale pro průzkum údolí nepoužitelná.

Poznámky pro vozíčkáře

Údolí je pro vozíčkáře nedostupné v celé délce.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu