Zřícenina hradu Frejštejn

Krásné místo nad řekou Dyjí


Podhradí nad Dyjí je první obcí, kterou protéká řeka Dyje poté, kdy vstoupí na území České republiky a ještě než jsou její vody nadrženy vodní nádrží Vranov. Obec se do roku 1949 jmenovala Frejštejn. Nyní jméno zůstalo jen malebné zřícenině nad Podhradím, na ostrohu nad soutokem Dyje a Křeslického potoka. 

Hrad Frejštejn existoval určitě před polovinou 13. století. R. 1250 se uvádí Gaytmar z Frejštejna a jeho bratr Hartleb. Pak ještě známe záznam z r. 1286, kdy v dějinách vystupuje Oldřich Frej z Frejštejna. R. 1331 působil na hradě purkrabí, r. 1390 se píše, že na hradě existovala kaple sv. Kateřiny. Král Zikmund zapsal r. 1422 hrad Lipoltovi z Krajku jako poděkování za obranu Znojemska a Dolního Rakouska před husitskými nájezdy (také mu věnoval mj. zámek Uherčice). Jeho nástupce Jan Krajíř je znám z dějin jako jeden z rozhodčích ve sporu české a moravské šlechty, který se řešil r. 1440 ve Velkém Meziříčí. K dojednanému míru se sice připojil, ale sám přepadával okolní městečka, vsi a panství na Moravě i v Rakousích. Proto moravští stavové hrad vykoupili a rozbořili. Tuto informaci ale uvádíme s jistou opatrností, protože podle jiných pramenů se Jan Krajíř na hradě připomíná ještě do r. 1447 a je známa pokračující stavební činnost na hradě. Po něm dle rodinné smlouvy získává hrad Wolfgang z Krajku (jinde uváděn jako Wolf), současně se jeho majetkem stává mj. i Landštejn.
 
V těsné blízkosti Frejštejna se r. 1464 odehrál další ozbrojený konflikt. Král Jiří z Poděbrad si "vyšlápl" na zemského škůdce Hynka z Lichtenburka, který sídlil na Cornštejně a jeho bratrovi patřil Bítov. Hynek obléhání Cornštejna nevydržel a zkonfiskované panství Jiří věnoval Krajířům, kteří v bitvě měli rozhodující podíl. 

Je možné, že hrad Frejštejn byl zbořen až v dalších válkách, např. r. 1468 při válce proti Matyáši Korvínovi. 

Později r. 1487 Wolfgang z Krajku svým synům Lipoltu (někdy uváděného jako Lipold) a Jindřichovi daroval zbořený Frejštejn a mnoho vsí v okolí. 

Po Bílé hoře r. 1628 získává hrad císařský rada Jakub Berchtold, který se r. 1633 stává svobodným pánem z Uherčic. Je zřejmé, že dvě blízká šlechtická sídla mají od té doby společné dějiny. 

Z hradu se zachovaly zbytky válcové věže, kaple i trojpodlažního paláce. Hrad zůstal zříceninou, i když se jeho majitelé jej pokoušeli v 16. století přebudovat na pevnost. Z této doby se zachovala vysoká věž se střílnami. 

Pak už hrad zůstal zříceninou do dnešní doby, dnes je v majetku obce a je volně přístupný, i když k němu vede od blízké silnice jen velmi krkolomná pěšina. 

Podle: 

Hosák, M., Zemek, M. (1981): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. Jižní Morava, Svoboda Praha, s. 98. 

Umístění

GPS souřadnice

48°53'57.891"N, 15°41'8.790"E

Adresa

Podhradí nad Dyjí 671 06

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Podhradí nad Dyjí
Nadmořská výška
390 m.n.m.
Základní číselné údaje
První písemná zmínka o Frejštejnu se vztahuje k r. 1250.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší stanice Šumná je na trati Okříšky - Znojmo. Odtud pokračujte dále autobusem, pěšky by to bylo velmi daleko.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávka je v obci pod hradem. Jmenuje se Podhradí nad Dyjí. Jezdí sem v pracovní dny i o víkendech s velmi sporadickou frekvencí spojů linka 831 Vranov n. Dyjí - Uherčice. Doporučujeme dobře prostudovat spojení, protože při zmeškání autobusu v této odlehlé končině Jihomoravského kraje můžete mít dopravní problém.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto nechte buď ve vsi nebo jeďte až nahoru ke hradu, kde se dá zastavit u hřbitova, který se nachází nad serpentinou nad hradem. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus musí parkovat jedině ve vsi. 

Přístup pěšky

Ze vsi vede po silnici ke hradu žlutá značka, která je slepá. Od silnice poměrně krkolomná odbočka lesem. Návrat touž cestou. 

Příjezd na kole, parkování kol

Ke zřícenině lze vyjet ze vsi na silničním kole. Hrad samotný ale je pro cyklisty nedostupný. Kola nechte a hlídejte u silnice. 

Poznámky pro vozíčkáře

Zřícenina Frejštejn není pro vozíčkáře dostupná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu