Soutok Labe a Cidliny

Krásné místo u Poděbrad lemované loukami a lužními lesy, častý cíl výletů


Východně od Poděbrad ústí do Labe na jejím říčním kilometru 907,9 zprava řeka Cídlina. (907,9 km je odtud do ústí Labe do moře). 

Zatímco Labe pramení v Krkonoších nad Labskou boudou a k soutoku s Cidlinou její vody urazí 186 km, Cidlina pramení pod vrchem Tábor u Lomnice nad Popelkou a její vody k soutoku urazí 87 km. Obě řeky na soutoku mají regulovaná koryta, jejich vody jsou nadržené jezy, koryto řeky Labe je uzpůsobeno pro plavbu osobních i nákladních lodí. 

Nákladní lodě jezdily na Labi v letech 1977 až 1996. Vozily severočeské hnědé uhlí ke spalování v tepelné elektrárně Chvaletice. Nakládka probíhala v přístavu u Lovosic, vykládka u Chvaletic. Na řece byly vybudovány jezy s plavebními komorami. Od roku 1996 plavební ruch utichl, uhlí se vozí po železnici a na soutoku Labe a Cidliny můžeme vidět jen občas malé osobní lodě. Také sem k malému přístavišti jezdí z Poděbrad osobní výletní loď Král Jiří. 

Soutok Labe a Cidliny je oblíbeným výletním cílem. Jsou tu dvě restaurace, malý kemp a obratiště pro výletní vláček z Poděbrad. Ze tří směrů sem můžete dorazit na kole: z Poděbrad po cyklostezce podél Labe, z Poděbrad lesem Huslík po lesní silničce anebo z Libice nad Cidlinou po cyklostezce.

U soutoku není žádný most, takže není možno se podívat do rozsáhlého lužního lesa na opačném břehu Cidliny, kde je národní přírodní rezervace Libický luh o obrovské rozloze 444 ha, která byla ale poškozena a rozdělena dálnicí Praha - Hradec Králové. 


Podle:

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz), 6. 1. 2024


Umístění

GPS souřadnice

50°7'21.609"N, 15°9'31.293"E

Adresa

Poděbrady, Libice nad Cidlinou, Oseček 290 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Poděbrady, Libice nad Cidlinou, Oseček
Nadmořská výška
188 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Poděbrady nebo do žst Libice nad Cidlinou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte autobusem do Poděbrad nebo do Libice nad Cidlinou. Přímo k soutoku se můžete dostat výletní lodí Král Jiří z Poděbrad. Přístav v Poděbradech se nachází pod zámkem. Telefon + 420 775 585 (zjištěno r. 2024).

Příjezd osobním autem, parkování

K soutoku se autem můžete dostat po úzké lesní silničce z Poděbrad. Na mapách jsou dvě příjezdové silničky označeny názvy U Vodárenské věže a Na Zálesí. V lese Huslík se sbíhají a k soutoku vede jen jedna. Na soutoku jsou ale velmi omezené možnosti parkování, proto doporučujeme auto nechat na křižovatce 50°7'44.283"N, 15°9'15.411"E a dál jít pěšky. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus se na příjezdové silničky nevejde, musíte parkovat v Poděbradech nebo v Libici nad Cidlinou. 

Přístup pěšky

Z Poděbrad od zámku podél Labe 3,3 km (asfaltová cyklostezka) nebo lesní silničkou 3,9 km. Ze žst Libice nad Cidlinou po cyklostezce 2,5 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Pro výlety na kole je okolí Poděbrad ideální krajinou. Přímo k soutoku Labe a Cidliny se můžete dostat na kole cestami, které popisujeme pro pěší.

Na výletech můžete podél Labe jet Labskou stezkou, některé její úseky, např. Nymburk - Poděbrady vedou odděleně od automobilového provozu (dálková cyklotrasa č. 2, Eurovelo 4)

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře doporučujeme výlet z Poděbrad k soutoku podél Labe. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu