Kruhový lom u Srbska

Činný lom na pravém břehu Berounky v Českém krasu


Kruhový lom, též lom Tetín nebo lom Srbsko byl otevřen Pražskou železářskou společností někdy kolem r. 1880. V začátcích těžby byl lom otevřen dvěma štolami, vápenec byl ručně překládán na vozíky a dvěma svážnými dopravován na překládací rampu. Surovina byla poté odvážena vlakem, nejčastějšími odběrateli byly cementárny a železárny v Králově Dvoře. Jakmile ale Králodvorská cementárna otevřela pro svoji potřebu Císařský lom u Koněprus, vápenec z tetínského Kruhového lomu byl dodáván hlavně do skláren, cukrovarů a podniků chemického průmyslu. 

Na převažujícím ručním způsobu těžby se nic nezměnilo až do 50. let 20. století. Pak byl v lomu postaven drtič a třídírna. Dělníci začali vápenec navrtávat stroji, byly zavedeny clonové odstřely a pořízena mechanizace v podobě nakladače a pěti vozidel Tatra 111. 

Dalším zlomem se stal r. 1960. U Koněprus je otevřen Velkolom Čertovy schody. Socialističtí plánovači celkem správně rozhodli o uzavření mnoha menších lomů v okolí, ale Kruhový lom nechali otevřený pro těžbu. Kupodivu přečkal uprostřed CHKO Český kras v provozu dodnes. Zlom ale spočíval ve hledání odbytišť. Vzhledem k chemické čistotě zdejšího vápence nebyl s odběrateli problém. Staly se jimi opět podniky sklářského průmyslu, cukrovary, nově se poté začal vápenec vozit i pro účely odsíření elektráren. Je ale pravdou, že vápenec pro odsíření se v současné době vozí hlavně z Mořiny. Vápenec si ale mohou v lomu koupit i stavebníci a zahrádkáři, a to v různých frakcích. 

R. 1973 se podstatně změnila doprava vápence z lomu. Toho roku proběhla oprava a elektrifikace železniční trati Praha - Beroun. Projektanti předpokládali, že rychlejším vlakům by překážely v provozu všechny vlečky, které byly zaústěny na širé trati. Tehdy Kruhový lom o vlečku přišel. Do lomu se od r. 1973 lze dostat a surovinu odvézt jen autem. 

Lom je velmi zajímavý pro geology. Skýtá v pěti etážích názorný profil koněpruskými a sliveneckými vápenci, které jsou většinou bez příměsí, s vysokým podílem kalcitu. Jen v horních partiích se často setkáme s krasovými fenomény, hlavně s kapsami, do kterých se ve druhohorách a ve třetihorách dostaly různé sedimentární výplně.    

Pro běžného občana platí do lomu zákaz vstupu, nejzajímavější pohledy se naskytnou od silnice Tetín - Srbsko. Při pohybu v blízkosti lomu dbejte osobní bezpečnosti. 

Podle:

https://www.lomy-morina.cz/geologie-regionu/, 9. 5. 2019

https://www.lomy-morina.cz/provoz-tetin/, 9. 5. 2019

http://lokality.geology.cz/d.pl?item=2, 9. 5. 2019

Hejna, M. (2012): Lomy a vápenice v srdci Českého krasu, Envidea, místo vydání neuvedeno, str. 63.
     


Umístění

GPS souřadnice

49°56'27.528"N, 14°7'27.280"E

Adresa

Tetín 266 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Tetín u Berouna
Nadmořská výška
215 m.n.m. - 300 m.n.m.
Základní číselné údaje
Lom byl otevřen někdy kolem r. 1880.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český kras

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žel. zast. Srbsko na trati Praha - Beroun.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusem můžete jet např. z Berouna a vystoupit v obci Tetín

Příjezd osobním autem, parkování

Autem lze zastavit při okraji silnice Srbsko - Tetín. Žádná odstavná plocha ani parkoviště tu ale není.  

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobusem lze přijet jen z Tetína, příjezd od Srbska je limitován nosností a šířkou lávky v Srbsku. Otočení je možné (s velkou opatrností) při vjezdu do lomu. 

Přístup pěšky

Ze Srbska 1 km nebo z Tetína 1,5 km jděte po silnici. Do lomu je také částečně vidět z pěšiny, která vede na druhém břehu řeky pod skalami v Srbsku. 

Příjezd na kole, parkování kol

Pohled do lomu je přístupný ze silnice Srbsko - Tetín. 

Poznámky pro vozíčkáře

 Vozíčkář se k pohledu do lomu od silnice Srbsko - Tetín nedostane. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu