Bývalý pivovar ve Tmani

Stavba, která sloužila svému účelu neobyčejně krátkou dobu


V sousedství zámku Tmaň byl roku 1870 založen pivovar, který sloužil svému účelu jen do r. 1883, kdy byl zrušen. Do dnešních dnů se zachovala bývalá sladovna (budově se říká hvozd). Pod areálem má existovat systém sklepů a podzemních chodeb. Ostatní budovy jsou v ruinách. Do roku 1989 bylo vlastníkem areálu JZD Bykoš, za jehož působení bývalé pivovarské budovy chátraly, po r. 1989 mnohé zcela zmizely. Roční výstav pivovaru Tmaň se uvádí 700 hl a rozhodně nedosáhl kvantity ani délky trvání působnosti pivovaru v sousedních Suchomastech

     Podle:
     https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=792283, 27. 7. 2019
     https://www.hrady.cz/index.php?OID=8797, 27. 7. 2019

Umístění

GPS souřadnice

49°54'11.130"N, 14°2'2.500"E

Adresa

Tmaň 267 21

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Tmaň
Nadmořská výška
390 m.n.m.
Základní číselné údaje
Pivovar byl v provozu v l. 1870-83.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Beroun nebo do žel. zast. Králův Dvůr-Popovice.  Odtud lze pokračovat v prvním případě  autobusem nebo ve druhém případě pěšky přes Koukolovu horu

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Berouna jeďte autobusem směr Tmaň, Suchomasty, Bykoš a vystupte na zastávce Tmaň.

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat lze na prostranství před zámkem.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkovat lze na prostranství před zámkem.

Přístup pěšky

Přes Tmaň nevede žádná turistická značka. Můžete přijít například ze žel. zast. Králův Dvůr-Popovice. Vystupte na Koukolovu horu a pak sejděte na rozcestí pěti silnic jižně od ní. Pokračujte pak do Tmaně po jedné z nich na jih.  

Stavbu si můžete prohlédnout jen přes ohradní zeď, není veřejnosti přístupná. 

Příjezd na kole, parkování kol

Silnice v okolí jsou poměrně bezpečné, ale dávejte pozor na provoz nákladních aut, která jezdí do Velkolomu Čertovy schody. 

Poznámky pro vozíčkáře

Stavbu si zvně můžete prohlédnout jen přes ohradní zeď.   

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu